Подзаконска акта

 

ВАЖЕЋИ ПРАВИЛНИЦИ И УРЕДБЕ

Број ПРАВИЛНИЦИ И УРЕДБЕ Службени гласник У примјени од Ћир. Лат.
1. Правилник о достављању података и генерисању ознаке пословног простора и мјеста промета 48/22 04.06.2022.
2. Правилник о одобравању, употреби и регистру елемената електронских фискалних уређаја 48/22 04.06.2022.
2.1. Правилник о измјени правилника о одобравању, употреби и регистру елемената електронских фискалних уређаја

 

12/24 15.02.2024.
3. Правилник о фискалном рачуну 48/22 04.06.2022.
4.  Правилник о одобравању оператера фискалног система 72/23 23.08.2023.
5. Уредбa о дјелатностима за чије обављање не постоји обавеза евидентирања
промета преко електронског фискалног уређаја
10/24 07.02.2024.