Poreska uprava Republike Srpske pustila je u funkciju novu uslugu, „e-Zahtjevi“, kojom je omogućila poreskim obveznicima da ubuduće elektronskim putem mogu podnijeti zahtjeve za izdavanje uvjerenja, povrate poreza, preknjižavanje, zahtjeve za izdavanje poreskih kartica i sve druge vrste zahtjeva jednostavnim slanjem obrasca bez potrebe dolaska na šaltere Uprave.
Podnošenje zahtjeva elektronskim putem podrazumijeva podnošenje zahtjeva korišćenjem obrazaca zahtjeva objavljenih na veb stranici PURS, koji su sačinjeni i potpisani u papirnom obliku, a potom skenirani i dostavljeni elektronskom poštom Poreskoj upravi, i elektronski dokumenti potpisani elektronskim potpisom izdatim od strane PURS ili kvalifikovanim elektronskim potpisom izdatim od lica ovlašćenog za izdavanje kvalifikovanog elektronskog potpisa i dostavljeni elektronskom poštom Poreskoj upravi.
Podnošenje zahtjeva elektronskim putem u skladu je sa Zakonom o poreskom postupku i Zakonom o opštem upravnom postupku. Procedura je veoma jednostavna. Obveznik treba da preuzme obrazac željenog zahtjeva iz ove rubrike , u okviru koje može obaviti sve potrebne radnje na podnošenju zahtjeva. Nakon preuzimanja obrasca zahtjeva, poreski obveznik imenuje, popunjava i potpisuje predmetni zahtjev i dostavlja nadležnom područnom centru Poreske uprave Republike Srpske kojem teritorijalno pripada, na adrese koje se nalaze u pomenutoj rubrici „e-Zahtjevi“, u prozorčiću „Podnesi obrazac“.
Uputstvo za imenovanje elektronskih dokumenata i uputstva za potpisivanje dokumenata korišćenjem elektronskog potpisa i Uputstvo za podnošenje zahtjeva elektronskim putem objavljena su u okviru rubrike „Uputstva“, koja se nalazi ispod.

e-Zahtjevi

Obrasci

Broj Obrasci .PDF
1. Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama – pravna lica/preduzetnici
2. Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama – fizička lica
3. Zahtjev za preknjižavanje
4. Zahtjev za izdavanje Izvoda o prijavljenim i plaćenim porezima
5. Zahtjev za odgođeno plaćanje poreskih obaveza
6. Zahtjev za izdavanje potvrde o rezidentnosti za fizičko lice
7. Zahtjev za izdavanje uvjerenja u svrhu transfera sredstava sa računa nerezidenta
8. Zahtjev za izdavanje uvjerenja o stanju obaveza poreza na nepokretnosti
9. Zahtjev za izdavanje uvjerenja o statusu fizičkog lica u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa
10. Zahtjev za izdavanje uvjerenja o registraciji poreskog obveznika
11. Zahtjev za izdavanje uvjerenja – spisak radnika u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa
12. Zahtjev za izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima PURS vodi službene evidencije – opšti zahtjev
13. Zahtjev za izdavanje uvjerenja o visini prijavljenih prihoda
14. Slobodna forma podneska

 

Aplikacija za potpisivanje dokumenata

Podnesi obrazac

    Banja LukaPrijedorBijeljinaDobojZvornikTrebinjeIstočno Sarajevo

    Slanje zahtjeva nije uspješno, molimo koristite sljedeći link: https://co.poreskaupravars.org