Физичка лица

Нерезиденти

Пољопривредници

Доходак из иностранства

Умањење пореске основице - поврат пореза

Актуелно

Истек рока за подношење Мјесечне пријаве пореза по одбитку -Образац 1002 за порез, Мјесечне пореске пријаве за малог предузетника -Образац 1007 и Мјесечне пријаве –Извјештај боравишне таксе –Образац МП-ИБТ за мјесец јун 2024. године    

Позив за закључења уговора о коришћењу електронског сандучета

Обавјештење о новинама  у програму за  електронско подношење Годишње пореске пријаве за порез на доходак, Образац 1004

Истек рока за подношење Мјесечне пријаве пореза по одбитку -Образац 1002 за порез, Мјесечне пореске пријаве за малог предузетника -Образац 1007 и Мјесечне пријаве –Извјештај боравишне таксе –Образац МП-ИБТ за мјесец јануар 2024. године    

Вебинар: Подношење Годишње пореске пријаве за порез на доходак – Образац 1004

Образац 1004 – Годишња пореска пријава за порез на доходак 

Образац 1005 – Прилог уз Годишњу пријаву за порез на доходак

Образац 1006 – Прилог уз Годишњу пријаву за порез на доходак за лица која остварују доходак од самосталне дјелатности

Просјечна бруто плата за 2022. годину

Електронске услуге за физичка лица -грађане

Провјера валидности електронски достављених докумената

Упутство за пореске обвезнике за пријављивање на портал за електронско подношење пореских пријава и инсталацију апликације за потписивање пореских пријава

Примјери попуњених Захтјева за додјелу приступних права за подношење пореских пријава у електронском облику