Физичка лица

Нерезиденти

Пољопривредници

Доходак из иностранства

Умањење пореске основице - поврат пореза

Актуелно

WEBINAR- Новине у подношењу Мјесечне пријаве пореза по одбитку, Образац 1002

Позив пореским обвезницима: Пријавите приходе из иностранства и региструјте своју дјелатност

Садржај вебинара на званичном YouTube каналу ПУ РС: Отклоните све нејасноће у вези попуњавања захтјева за април

Попуњавање годишње пореске пријаве за добит за 2019.

Упутство за електронско подношење Годишње пореске пријаве за порез на добит Образац 1101 са додатком Образац 1102

Захтјев за додјелу приступних права за подношење пореских пријава у електронском облику

Упутство за пореске обвезнике за пријављивање на портал за електронско подношење пореских пријава и инсталацију апликације за потписивање пореских пријава

Примјери попуњених Захтјева за додјелу приступних права за подношење пореских пријава у електронском облику

Упутство за електронско подношење пријава за ПП ГРТ, ПП КТ и МП ИБТ