Преглед прописа

                                                                    ЗАКОНИ

Број                                                                                      ЗАКОНИ Службени гласник У примјени од Ћир. Лат.
1. Закон о фискализацији 15/22 03.03.2022.

 

                                                   ВАЖЕЋИ ПРАВИЛНИЦИ

Број ПРАВИЛНИЦИ Службени гласник У примјени од Ћир. Лат.
1. Правилник о достављању података и генерисању ознаке пословног простора и мјеста промета 48/22 04.06.2022.
2. Правилник о одобравању, употреби и регистру елемената електронских фискалних уређаја 48/22 04.06.2022.
3. Правилник о фискалном рачуну 48/22 04.06.2022.
4.  Правилник о одобравању оператера фискалног система 72/23 23.08.2023.

 

                                              НЕВАЖЕЋИ ПРАВИЛНИЦИ

Број ПРАВИЛНИЦИ Службени гласник У примјени од Ћир. Лат.
1. Правилник о техничким и функционалним карактеристикама фискалне касе, садржају формулара и начину испитивања узорка типа фискалне касе 13/08 21.02.2008
1.1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о техничким и функционалним карактеристикама фискалне касе, садржају формулара и начину испитивања узорка типа фискалне касе 121/08 31.12.2008
2. Правилник о техничким и функционалним карактеристикама терминала, садржају формулара и начину испитивања узорка типа терминала 13/08 21.02.2008
2.1. Правилник о измјенама Правилника о техничким и функционалним карактеристикама терминала, садржају формулара и начину испитивања узорка типа терминала 121/08 31.12.2008
3. Правилник о функционалним карактеристикама софтверске апликације, садржају формулара и начину испитивања узорка типа софтверске апликације 13/08 21.02.2008
3.1. Правилник о измјенама Правилника о функционалним карактеристикама софтверске апликације, садржају формулара и начину испитивања узорка типа софтверске апликације 121/08 31.12.2008
4. Правилник о изгледу фискалних докумената, значењу појединих података садржаних у фискалним документима и контурама фискалног лога 13/08 21.02.2008
5. Правилник о измјенама и допунама Правилник о изгледу фискалних докумената, значењу појединих података садржаних у фискалним документима и контурама фискалног лога 121/08 31.12.2008
6. Правилник о садржају Записника о уништавању фискалног модула 18/08 07.03.2008
7. Правилник о садржају Захтјева за замјену фискалног модула 18/08 07.03.2008
8. Правилник о садржају Захтјева за накнадну фискализацију усљед сервисирања 18/08 07.03.2008
8.1. Правилник о измјени Правилника о садржају Захтјева за накнадну фискализацију усљед сервисирања 16/09 14.03.2009
9. Правилник о садржају Захтјева за иницијалну фискализацију 18/08 07.03.2008
10. Правилник о измјенама Правилника о садржају Захтјева за иницијалну фискализацију 74/08 20.08.2008
11. Правилник о изгледу, садржају и начину вођења досијеа и Сервисне књижице софтверске апликације 18/08 07.03.2008
12. Правилник о изгледу, садржају и начину вођења досијеа и Сервисне књижице терминала 18/08 07.03.2008
13. Правилник о изгледу, садржају и начину вођења досијеа и Сервисне књижице фискалне касе 18/08 07.03.2008
14. Правилник о садржају писаног фискалног рачуна и начину његовог издавања 18/08 07.03.2008
14.1. Правилник о измјени Правилника о садржају писаног фискалног рачуна и начину његовог издавања 121/08 31.12.2008
15. Правилник о садржају писаног рекламираног рачуна и начину његовог издавања 18/08 07.03.2008
15.1. Правилник о измјени Правилника о садржају писаног рекламираног рачуна и начину његовог издавања 121/08 31.12.2008
16. Правилник о садржају и вођењу књиге дневних извјештаја 18/08 07.03.2008
17. Правилник о динамици фискализације 55/08 21.06.2008
17.1. Исправка Правилника о динамици фискализације 73/08 16.08.2008
17.2. Правилник о измјенама и допунама Правилника о динамици фискализације 92/08 08.10.2008
17.3. Правилник о изнјенама и допунама Правилника о динамици фискализације 118/08 24.12.2008
17.4. Правилник о допунама Правилника о динамици фискализације 121/08 08.01.2009
17.5. Правилник о изнјенама Правилника о динамици фискализације 21/09 01.04.2009
17.6. Правилник о изнјенама Правилника о динамици фискализације 58/09 08.07.2009
18. Правилник о изгледу и садржају ознаке којом се означава објекат у случају изрицања мјере забране обављања дјелатности, као и начину означавања таквог објекта 71/08 08.08.2008
19. Правилник о изгледу и садржају обавјештења које обвезник истиче у објекту у коме врши промет робе, односно услуга 71/08 08.08.2008
20. Правилник о изгледу сервисне, фискалне и програмске пломбе 71/08 08.08.2008
21. Правилник о садржају евиденције о овлашћеним сервисима и сервисерима 16/09 14.03.2009
22. Правилник о садржају евиденције о фискализованим касама 16/09 14.03.2009
23. Правилник о садржају захтјева за промјену назива и адресе продајног мјеста 16/09 14.03.2009
24. Правилник о садржају захтјева за брисање  из регистра фискализованих каса 86/14 07.10.2014
25. Правилник о условима, поступку и начину извршења мјере забране обављања дјелатности… 25/15 10.04.2015
26. Правилник о измјени Правилника о занатским дјелатностима 80/18 06.09.2018
27. Шифарник земаља