Пореска Управа Републике Српске > Физичка лица > Прописи о порезу на доходак

ПРОПИСИ О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК

 

Број ПРОПИСИ О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК Службени гласник У примјени од У примјени до Ћир. Лат.
Важећи прописи о порезу на доходак
1. Закону о порезу на доходак 60/15 01.09.2015.
1.1. Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак 66/18 01.09.2018.
1.2. Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак 105/19 18.12.2019.
1.3. Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак 123/20 01.01.2021.
1.4. Закон о измјенама Закона о порезу на доходак 49/21 01.07.2021.
1.4.1. Исправка Закона о порезу на доходак 5/16
1.5. Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак 119/2021 01.01.2022.
1.6. Закон о измјени Закона о порезу на доходак 56/22 22.06.2022.
1.7. Закон о  допунама Закона о порезу на доходак 112/23 01.01.2024.
Неважећи прописи о порезу на доходак
1. Закон о порезу на доходак 91/06 01.01.2007. 31.08.2015.
1.1 Закон о измјени и допунама Закона о порезу на доходак 128/06 05.01.2007. 31.08.2015.
1.2 Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак 120/08 01.01.2009. 31.08.2015.
1.3 Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак 71/10 30.07.2010. 31.08.2015.
1.4 Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак 1/11 01.02.2011. 31.08.2015.
1.5 Закон о измјенама Закона о порезу на доходак 107/13 01.02.2014. 31.08.2015.