Пореска Управа Републике Српске > Физичка лица > Прописи о порезу на непокретнотности

ПРОПИСИ О ПОРЕЗУ НА НЕПОКРЕТНОСТИ

 

Број ПРОПИСИ О ПОРЕЗУ НА НЕПОКРЕТНОСТИ Службени гласник У примјени од У примјени до Ћир. Лат.
Важећи прописи о порезу на непокретности
1. Закон о порезу на непокретности 91/15 01.01.2016.
Неважећи прописи о порезу на непокретности
1. Закону о порезу на непокретности 110/08 01.01.2010. 31.12.2015.
1.1 Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на непокретности 118/09 01.01.2012. 31.12.2015.
1.2 Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на непокретности 64/14 30.07.2014. 31.12.2015.