ПЦ Добој – прописи о таксама – подзаконски акти

ПРОПИСИ О ТАКСАМА

 

1.Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник Града Бијељина“)6/1206.04.2012.

1.Одлука о о висини паушалног износа боравишне таксе за угоститеље који пружају услуге смјештајау кући за одмор,апартману и соби за изнајмљивање(„Службени гласник општине Власеница“)3/1601.04.2016.

Број ПРОПИСИ О ПОРЕЗУ НА НЕПОКРЕТНОСТИ Службени гласник У примјени од У примјени до Ћир. Лат.
Важећи прописи о таксама
  Б) КОМУНАЛНА ТАКСА
  Одлуке о комуналним таксама
  ПЦ Добој
1. Одлука о комуналним таксама општине Добој („Службени гласник општине Добој) 8/10 08.01.2011.
1.1. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“)
9/12 05.01.2013.
1.2. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама општине Добој
(„Службени гласник општине Добој“)
5/17 23.06.2017.
1.3. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама града Добој
(„Службени гласник општине Добој“)
5/17 23.06.2017.
2. Одлука о комуналним таксама општине Модрича („Службени гласник општине Модрича“) 4/13 16.04.2013.
3. Одлука о комуналним таксама општине Брод („Службени гласник општине Брод“) 4/13 01.06.2013.
4. Одлука о комуналним таксама општине Вукосавље („Службени гласник општине Вукосавље“) 10/19 15.11.2019.
4.1. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама општине Вукосавље („Службени гласник општине Вукосавље“) 3/21 03.04.2021.
Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама (“Службени гласник општине Вукосавље”) 4/21 09.04.2021.
Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама општине Вукосавље (“Службени гласник општине Вукосавље) 4/22 09.04.2022.
5. Одлука о комуналним таксама општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“) 17/12 05.01.2013.
5.1. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“) 8/15 10.10.2015.
6. Одлука о комуналним таксама општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“) 2/06 18.03.2006. 08.06.2021.
6.1. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама општине
(„Службени гласник општине Петрово“)
2/09 14.03.2009. 08.06.2021.
6.2. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама општине
(„Службени гласник општине Петрово“)
14/10 29.12.2010. 08.06.2021.
6.3. Одлука о комуналним таксама општине Петрово („Службени гласник општине Петрово“) 7/21 09.06.2021.
7. Одлука о комуналним таксама општине Теслић („Службени гласник општине Теслић“) 14/13 08.01.2014.
7.1. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама општине
(„Службени гласник општине Теслић“)
1/14 01.03.2014.
7.2. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама Општине Теслић
(„Службени гласник општине Теслић“)
3/17 08.04.2017.
8. Одлука о комуналним таксама општине Станари („Службени гласник општине Станари“) 1/15 13.05.2015.
8.1. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама општине Станари“,
(„Службени гласник општине Станари“)
7/15 25.10.2015.
  В) БОРАВИШНА ТАКСА
1. Правилник о облику и садржају извјештаја о броју корисника услуга смјештаја и износу наплаћене боравишне таксе 49/06 07.06.2006. 18.02.2019
2. Правилник о облику и садржају пријаве о износу обрачунатог паушалног износа боравишне таке 24/16 05.04.2016.
3. Правилник о облику и садржају извјештаја о броју корисника услуга смјештаја и износу наплаћене боравишне таксе 11/19 19.02.2019.
  Одлуке о боравишним таксама
  ПЦ Добој
1. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник Града Добоја“) 9/16 03.01.2017
2. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник општине Модрича“) 4/13 05.03.2016.
2.1. 2/16 29.03.2016.
3. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник општине Брод“) 4/16 08.04.2016.
4. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник општине Дервента“) 16/12 30.12.2012.
5. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник општине Теслић“) 9/11 31.03.2011.
5.1. Одлука o измјени Одлуке о висини боравишне таксе („Службени гласник општине Теслић“) 2/15 09.04.2015.
  ПЦ Добој
1. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник Града Добоја“) 9/16 03.01.2017.
2. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник општине Модрича“) 4/13 05.03.2016.
2.1. Одлука o измјени и допуни Одлуке о висини боравишне таксе („Службени гласник општине Модрича“) 2/16 29.03.2016.
3. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник општине Брод“) 4/16 08.04.2016.
4. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник општине Дервента“) 16/12 30.12.2012.
5. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник општине Теслић“) 9/11 31.03.2011.
5.1. Одлука o измјени Одлуке о висини боравишне таксе („Службени гласник општине Теслић“) 2/15 09.04.2015.