PROPISI O TAKSAMA

 

Broj PROPISI O TAKSAMA Službeni glasnik U primjeni od U primjeni do Ćir. Lat.
Važeći propisi o taksama
A) POSEBNA REPUBLIČKA TAKSA
1. Zakon o prestanku važenja Zakona o posebnim republičkim taksama 132/22 01.01.2023.
  Nevažeći propisi o taksama
1. Zakon o posebnoj republičkoj taksi 8/94 28.05.1994.
1.1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnoj republičkoj taksi 29/00 19.09.2000.
1.2 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnoj republičkoj taksi 18/01 13.05.2001.
1.3 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnoj republičkoj taksi 22/01 09.06.2001.
1.4 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnoj republičkoj taksi 60/03 31.07.2003.
1.5 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnoj republičkoj taksi 14/04 22.04.2004.
1.6 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnoj republičkoj taksi 41/05 30.04.2005.
1.7 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnoj republičkoj taksi 51/06 09.06.2006.
1.8 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnoj republičkoj taksi 52/14 26.01.2014.
1.9 Zakon o dopuni Zakona o posebnim republičkim taksama 123/20 01.01.2021.
  B) KOMUNALNA TAKSA
1. Zakon o komunalnim taksama 4/12 26.01.2012.
1.1 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama 123/20 01.01.2021.
1.2 Zakon o izmjenama Zakona o komunalnim taksama 119/2021 01.01.2022.
  V) BORAVIŠNA TAKSA
1. Zakon o boravišnoj taksi 78/11 10.08.2011
1.1 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj taksi 106/15 31.12.2015.
  G) ADMINISTRATIVNA TAKSA
1. Zakon o administrativnim taksama 100/11 18.10.2011.
1.1. Ispravka Zakona o administrativnim taksama 103/11
1.2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama 67/13 01.09.2013.
1.3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksma 123/20 22.12.2020.