Прописи о утврђивању поријекла имовине и посебном порезу на имовину – подзаконска акта

Пореска Управа Републике Српске > Физичка лица > Прописи о утврђивању поријекла имовине и посебном порезу на имовину – подзаконска акта

Прописи о утврђивању поријекла имовине и посебном порезу на имовину

 

Број ПРОПИСИ Службени гласник У примјени од У примјени до Ћир. Лат.
Важећи прописи  
1. Правилник о начину и поступку вршења претходног поступка и поступка контроле 49/23 13.06.2023.
2.

Правилник о начину и поступку утврђивања вриједности имовине,

прихода физичког лица и издатака за приватне потребе физичког лица

50/23 15.06.2023.