Прописи о утврђивању поријекла имовине и посебном порезу на имовину – подзаконска акта

Пореска Управа Републике Српске > Физичка лица > Прописи о утврђивању поријекла имовине и посебном порезу на имовину – подзаконска акта

Прописи о утврђивању поријекла имовине и посебном порезу на имовину

 

Број ПРОПИСИ О  Службени гласник У примјени од У примјени до Ћир. Лат.
Важећи прописи о 
1. Закон о пореском поступку Републике Српске 78/20 13.08.2020