ЗАПИСНИЦИ СА САСТАНАКА СА КОРИСНИЦИМА ЈЕДИНСТВЕНОГ СИСТЕМА

Пореска Управа Републике Српске > ЈСНД > ЗАПИСНИЦИ СА САСТАНАКА СА КОРИСНИЦИМА ЈЕДИНСТВЕНОГ СИСТЕМА

 

Број 2023. година 
1. Записник са састанка одржаног 16.06.2023. године (ПУРС, ЈФДЗ)
2.  Записник са састанка одржаног 06.04.2023. године (ПУРС, ЈФДЗ)
3.  Записник са састанка одржаног 14.02.2023. године (ПУРС, ФЗО)
4.   Записник са састанка одржаног 08.02.2023. године (ПУРС, ФЗО)
5.   Записник са састанка одржаног 25.09.2023. године (ПУРС, ЗЗЗРС)
6.   Записник са састанка одржаног 24.11.2023. године (ПУРС, ФПИО)
2022. година 
1. Записник са састанка одржаног 22.12.2022. године (ПУРС, ФПИО)
2. Записник са састанка одржаног 20.07.2022. године (ПУРС, ФПИО, ФЗО) 
3. Записник са састанка одржаног 16.03.2022. године (ПУРС, ФПИО)
2021. година 
1. Записник са састанка одржаног 14.10.2021. године (ПУРС, ФПИО) 
2. Записник са састанка одржаног 25.05.2021. године (ПУРС, ФПИО, ФЗО) 
3. Записник са састанка одржаног 28.01.2021. године (ПУРС, ЗЗЗРС)
4. Записник са састанка одржаног 26.02.2021. године (ПУРС, ФПИО)
2020. година 
1. Записник са састанка одржаног 28.02.2020. године (ПУРС, ФПИО) 
2019. година 
1. Записник са састанка одржаног 06.08.2019. године (ПУРС, ФПИО) 
2. Записник са састанка одржаног 31.05.2019. године (ПУРС, ФПИО) 
3. Записник са састанка одржаног 12.02.2019. године (ПУРС, ФПИО) 
2018. година 
1. Записник са састанка одржаног 17.12.2018. године (ПУРС, ФЗО и МПШВ) 
2. Записник са састанка одржаног 25.10.2018. године (ФПИО, ПУРС)
3. Записник са састанка одржаног 19.04.2018.године (ФПИО, ПУРС)
4. Записник са састанка одржаног 23.03.2018. године (ПУРС, ЗЗЗРС)
5. Записник са састанка одржаног 25.01.2018. године (ПУРС, ФПИО)
2017. година
1. Записник са састанка одржаног 09.11.2017. године (ПУРС, ФПИО) 
2. Записник са састанка одржаног 07.09.2017. године (ПУРС, ФПИО) 
3. Записник са састанка одржаног 25.04.2017.године (ПУРС, ЈФДЗ) 
4. Записник са састанка одржаног 05.04.2017. године (ПУРС, ФПИО) 
2016. година
1. Записник са састанка одржаног 08.12.2016. године (ПУРС, ФПИО, МИП) 
2. Записник са састанка одржаног 08.12.2016. године (ПУРС, ФПИО)
3. Записник са састанка одржаног 16.11.2016. године (ПУРС, ФПИО)
4. Записник са састанка одржаног 27.09.2016. године (ПУРС, ФПИО) 
5. Записник са састанка одржаног 26.07.2016. године (ПУРС, ЈФДЗ) 
6. Записник са састанка одржаног 17.05.2016. године (ПУРС, ЗЗРС)
7. Записник са састанка одржаног 02.02.2016. године (ФПИО, ПУРС)
2015. година 
1. Записник са састанка одржаног 04.11.2015.године (ФПИО, ПУРС) 
2. Записник са састанка одржаног 23.7.2015. године (ЗЗРС, ПУРС) 
3. Записник са састанка одржаног 13.07.2015. године (ФПИО, ПУРС) 
4. Записник са састанка одржаног 27.03.2015. године (ФПИО, ПУРС) 
5. Записник са састанка одржаног 09.02.2015. године (ФПИО, ЗЗРС и ПУРС) 
2014. година 
1. Записник са састанка одржаног 08.12.2014. године (ФПИО и ПУРС)
2. Записник са састанка одржаног 20.10.2014. године (ФПИО и ПУРС) 
3. Записник са састанка одржаног 07.07.2014. године (ФПИО и ПУРС) 
4. Записник са састанка одржаног 17.04.2014. године (ФПИО и ПУРС) 
5. Записник са састанка са ПУРС и ЗЗРС одржаног 31.01.2014- неверификован 
2013. година
1. Записник са састанка са ФПИО ФЗО одржаног 25.12.2013. 
2. Записник са састанка са ФПИО ФЗО одржаног 11.10.2013. 
3. Записник са састанка са ФПИО и ЗЗРС одржаног 19.06.2013. 
4. Преглед закључака са ФЗО в.2
5. Записник са састанка са ФПИО и ЗЗРС одржаног 19.03.2013.
6. Записник са састанка са ЗЗРС одржаног 15.03.2013.
7. Извод из записника са састанка одржаног 7.2.2013. године (ПуРС, ФЗО РС) 
8. Преглед закључака са састанака са ФПИО в.2 
9. Извод из записника са састанка одржаног 11.1.2013. године (ПуРС, ФПИО РС) 
2012. година 
1. Извод из записника са састанка одржаног 02.11.2012. године (ПуРС, ФПИО РС)
2. Извод из записника са састанка одржаног 11.10.2012. године (ПуРС, ФЗО РС) 
3. Извод из записника са састанка одржаног 05.09.2012. године (ПуРС, ФПИО РС)
4. Извод из записника са састанка одржаног 13.07.2012. године (ПуРС, ФЗО РС) 
5. Извод из записника са састанка одржаног 13.06.2012. године (ПуРС, ФЗО РС) 
6. Извод из записника са радног састанка одржаног 18.05.2012. године (ПуРС, ФПИО РС) 
7. Записник са састанка одржаног 11.05.2012 године (ПуРС, ФЗО РС) 
8. Извод из записника са састанка одржаног 05.04.2012. године (ПуРС, ФЗО РС) 
9. Извод из записника са састанка одржаног 20.03.2012. године (ПуРС, ФЗО РС, ФПИО РС) 
10. Извод из записника са састанка одржаног 09.03.2012. године (ПуРС, ФЗО РС) 
11. Извод из записника 1 са састанка одржаног 10.02.2012. године в.2.1 (ПуРС, ФПИО РС) 
12. Извод из записника 1 са састанка одржаног 09.02.2012. године (ПуРС, ФЗО РС) 
Раније године
1. Записник са састанка одржаног 03.02.2011. године (ПуРС, ФПИО РС) 
2. Записник са састанка одржаног 08.12.2010. године (ПуРС, ФПИО РС, ФЗО РС) 
3. Записник са састанка одржаног 19.10.2010. године (ПуРС, ФПИО РС) 
4. Извод из записника са састанка одржаног 03.10.2011. године (ПуРС, ФПИО РС) 
5. Закључци са састанка одржаног 02.06.2010. године(ПуРС, ФЗО РС) 
6. Извод из записника са састанка одржаног 30.03.2010. године (Сви корисници министарства) 
7. Извод из записника са састанка одржаног 18.01.2010. године (Сви корисници министарства)