Пошаљите нам поруку

Молимо унесите исправне информације


  Број телефона О Б Л А С Т
  +387 51 337-759
  +387 51 337-761
  +387 51 337-783
  +387 51 337-763

  Образац 1002 – Мјесечнa пријавa за порез по одбитку

  +387 51 337-767
  +387 51 337-897

  Регистрација пореских обвезника

  +387 51 337-766
  +387 51 337-769

  Порез на добит

  +387 51 337-759
  +387 51 337-765
  +387 51 337-784

  Порез на доходак

  +387 51 332-386
  +387 51 337-768

  Доприноси

  +387 51 332-373
  +387 51 337-396

  Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса

  Број телефона О Б Л А С Т
  +387 51 337-764
  +387 51 337-762

  Порез на непокретности

  +387 51 337-766
  +387 51 337-763

  Фискалне касе

  +387 51 337-762
  +387 51 332-373

  Посебне републичке таксе

  Комуналне таксе за истакнуто пословно име

  Боравишне таксе

  Администартивне таксе

  Судске таксе

  +387 51 337-897
  +387 51 337-765

  Накнаде за шуме

  Концесионе накнаде

  Накнаде за коришћење природних ресурса за производњу електричне енергије

  Противпожарна накнада

  Накнада за противградну заштиту