Подручни центар Зворник

Драгица Жугић

 

Телефон: 056/210-558, 210-783
Факс: 210-780
Адреса: Трг Краља Петра I Карађорђевића бб
Мејл: pczvornik@poreskaupravars.org

Подручна јединица Зворник

Горан Савић

 

Телефон: 056/210-665
Факс: 210-780
Адреса: Трг Краља Петра I Карађорђевића бб

Подручна јединица Шековићи

Зора Видаковић

 
Телефон: 056/654-545
Факс: 654-546
Адреса: Трг Петра I Карађорђевића бб

Подручна јединица Власеница

Душан Станимировић

 

Телефон: 056/710-140, 056/490-920
Адреса: Светосавска бб

Подручна јединица Милићи

Данијела Шеовац

 

Телефон: 056/745-570, факс 745-571
Адреса: Трг рудара бб

Подручна јединица Братунац

Мијат Ћирковић

 

Телефон: 056/420-200
Факс: 420-201
Адреса: Трг Милоша Обилића бб

Подручна јединица Сребреница

Мирко Тодоровић

 

Телефон: 056/445-252
Факс: 445-252
Адреса: Миливоја Мићића бб