МЈЕРЕ ВЛАДЕ РС
ПРОПИСИ
ОБАВЈЕШТЕЊА
ОБРАСЦИ И УПУТСТВА
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ВЕБИНАР

Преглед пословних субјеката којима је мјерама Владе РС одобренa помоћ ради ублажавања економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Уредба са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насаталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2:

1. Преглед пословних субјеката којима је одобрена помоћ за мјесец март 2020.
2. Преглед пословних субјеката којима је одобрена помоћ за мјесец април 2020.
3. Преглед пословних субјеката којима је одобрена помоћ за мјесец мај 2020_најкасније до 11.05.
4. Преглед пословних субјеката којима је одобрена помоћ за мјесец мај 2020_најмање до 12.05.

Уредба о додјели средстава пословним субјектима и предузетницима ради санирања посљедица пандемије вируса корона за април 2020. године:

1. Преглед пословних субјеката којима је одобрена помоћ за мјесец април 2020_дјелимичан престанак рада/смањени обим пословања