Omogućeno elektronsko podnošenje Zahtjeva za status malog preduzetnika – Obrazac 1011.

Obavještavamo poreske obveznike da je, počevši od 12. januara 2021. godine, omogućeno elektronsko podnošenje Zahtjeva za status malog preduzetnika – Obrazac 1011.

 

Napominjemo da su samostalni preduzetnici, koji žele da u 2021. godini budu oporezovani kao mali preduzetnici, dužni da navedeni zahtjev dostave do 31. januara 2021. godine.

 

Mali preduzetnik, u smislu Zakona o porezu na dohodak, jeste fizičko lice koje ispunjava svaki od sljedećih uslova tokom cijele poreske godine:

 

  1. da to fizičko lice obavlja samostalnu djelatnost, izuzev samostalnih zanimanja (samostalna zanimanja su profesionalne djelatnosti fizičkih lica koja su po tom osnovu registrovana u odgovarajućem registru, a naročito advokati, notari, inženjeri, arhitekti, poreski savjetnici, stečajni upravnici, tumači, prevodioci, novinari, umjetnici, sportisti i druga slična zanimanja),

 

  1. da mali preduzetnik ne zapošljava više od tri radnika,

 

  1. da ukupan godišnji prihod malog preduzetnika po osnovu obavljanja te djelatnosti ne prelazi iznos od 50.000 KM i

 

  1. da to fizičko lice ne ostvaruje prihod zajedničkim obavljanjem samostalne djelatnosti.

 

Potrebna vam je pomoć ?

Molimo kontaktirajte nas putem ispod navedenog broja telefona ili imejl adrese.

+387 51 332 300
kontakt@poreskaupravars.org

Posljednje novosti

Direktor Maričić gostovao u programu “Radija RS”: Ostvareni najbolji rezultati u naplati javnih prihoda
15. januara 2021.
Direktor Maričić dao intervju za Agenciju “Srna”: Ostvarili smo rast naplate prihoda u 2020. i napravili krupne korake u digitalizaciji (VIDEO)
13. januara 2021.
Naplata u kriznoj 2020. premašila naplatu u rekordnoj 2019. godini
13. januara 2021.
Poreska uprava RS, Grad Banjaluka i opština Laktaši zajedno do većeg obuhvata obveznika: Pozivi za upis nepokretnosti u registar stižu na kućne adrese
5. januara 2021.

Posljednja obavještenja

Naredba o izmjenama Naredbe o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova
31. decembra 2020.
ODLUKA O NAJNIŽOJ PLATI ZA 2021. GODINU
30. decembra 2020.
Nedostupnost sistema za elektronsko podnošenje poreskih prijava i prijava za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa
30. decembra 2020.
Stupanje na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, Zakona o dopuni Zakona o posebnim republičkim taksama, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama
17. decembra 2020.