Данијела Ракоњац
Руководилац
051-332-303
danijela.rakonjac@poreskaupravars.org

Јединицa за интерну ревизију

Јединица за интерну ревизију обавља управне и друге стручне послове који се односе на: планирање ревизије, идентификовање и процјену природе и нивоа ризика, давање објективног стручног мишљења о адекватности система финансијског управљања, израду планова рада и извјештаја о раду и друге послове у складу са законом који регулише систем интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске и другим прописима.