Пореска Управа Републике Српске > Опште > Организациона структура > Одјељење за стручне послове менаџмента

Јасна Голић
Начелник
051-332-362
Jasna.Golic@poreskaupravars.org

Одјељење за стручне послове менаџмента

 Одјељење за стручне послове менаџмента обавља управне и друге стручне послове који се односе на: координацију одређених активности организационих јединица, рјешавање најсложенијих предметa из правне и економске проблематике, обављање послова који се односе на међународну сарадњу, информисање јавности о раду ПУРС, израду анализа и менаџмент извјештаја о раду ПУРС, стратешко планирање, обављање административно-техничких послова за потребе менаџмента ПУРС, послове архивирања и послове пријема и отпреме поште за Сједиште ПУРС и друге послове у складу са прописима.
 У Одјељењу за стручне послове менаџмента образује се унутрашња организациона јединица:

  •  Одсјек за канцеларијске и техничке послове.