Данијела Тешић
Начелник
051-337-720
danijela.tesic@poreskaupravars.org

Одјељење за управљање ризиком

Одјељење за управљање ризиком обавља управне и друге стручне послове који се односе на: израду, развој и спровођење стратегије, програма, пројеката и модела за управљање ризиком, координацију активности са осталим организационим јединицама по питању управљања свим врстама ризика (регистрација, подношење пореских пријава, плаћање, декларативни ризик), процјена утицаја ризика на пословне процесе у Пореској управи, предлагање одређених циљева, прикупљање и анализирање интерних и екстерних података потребних за утврђивање свих ризика, креирање и класификација ризичних група пореских обвезника на нивоу цијеле ПУ РС, те профилисање и одабир ризичних пореских обвезника за план инспекцијске контроле на нивоу цијеле Пореске управе и друге послове.