Дејан Мајкић
Помоћник директора
051-332-300
kontakt@poreskaupravars.org

Сектор за информационе технологије

Сектор за ИТ обавља стручне послове који се односе на успостављање, одржавање и развој информационог система ПУРС, управљање центаралним рачунарским центаром и центарализованим базама података, обезбјеђење њиховог интегритета, рад на цјеловитости, расположивости, безбједности и поузданости информационих система ПУРС, израду неселективних и нестандардних извјештаја по захтјевима организационих јединица ПУРС, обезбјеђење електронских сервиса за пореске обвезнике и друге послове у складу са прописима.

У Сектору за ИТ унутрашње организационе јединице су:

  •  Одјељење за развој и одржавање апликативних рјешења,
  •  Одјељење за одржавање ИС и ИТ безбједност,
  •  Одјељење за модернизацију пословања и ИТ подршку.