Пореска Управа Републике Српске > Опште > Организациона структура > Сектор за управљање наплатом пореза

Goran Zemun, v.d.
Помоћник директора
051-332-300
kontakt@poreskaupravars.org

Сектор за управљање наплатом пореза

Сектор за управљање наплатом пореза обавља управне и друге стручне послове који се односе на: израду програма наплате пореског дуга, праћење извршења редовне и принудне наплате у ПЦ, координирање рада организационих јединица које спроводе поступке наплате, израду процедуре за побољшање поступака наплате у ПЦ и процјене ризика за потребе наплате, организацију послова у вези за поступцима стечаја и ликвидације пореских обвезника, организацију и извршавање послова репрограмирања и одгађања плаћања пореских обавеза и друге послове у складу са прописима.