Пореска Управа реализује више пројеката са међународним институцијама, организацијама и пореским управама, од којих су актуелни:

Шведска Пореска управа

Основни циљ пројекта „Јачање капацитета пореских управа у БиХ“, који реализујемо са Пореском управом Шведске је унапређење капацитета порес бвких управа и допринос трансформацији у модерне, поуздане и услужне пореске управе у БиХ. Стручњаци из Пореске управе Шведске су са запосленим у све четири пореске администрације у БиХ идентификовали кључне области које су заједничке за све администрације у којима се жели остварити напредак. Идентификоване су три приоритетне области на којима ће радити посебно специјализовани тимови из Пореске управе Шведске и пореских администрација у БиХ и то у областима: Промјена начина размишљања запослених у пореским администрацијама; Услуге пореским обвезницима; Управљање ризиком пореске дисциплине. Пројекат не подразумијева улагање у модернизацију информационих система, већ искључиво преузимање најбољих практичних искустава из Пореске управе Шведске у овим областима, са циљем трансформације у модерне, поуздане и услужне пореске управе у БиХ и то кроз студијске посјете и радионице.

 IOTA

Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу.www.iota-tax.org