IOTA

Интра-европска организација пореских управа (IOTA)  је непрофитна организација пореских управа, која пружа својим чланицама платформу за размјену искустава и најбољих пракси о важним питањима и актуелним дешавањима у вези са практичним аспектима пореске управе. Седам пореских управа Централне и Источне Европе су формирале Организацију 1996.године, која тренутно броји 44 пуноправних чланица. Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (ИОТА) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу.

IOTA – Интра-европска организација пореских администрација – линк https://www.iota-tax.org/

CEF

Центар за развој финансија (CEF) – Центар за развој финансија је водећа регионална институција која промовише изградњу капацитета у јавним финансијама широм југоисточне Европе. Основан 2001. године од стране Владе Словеније, CEF броји 12 чланица (Албанија, Бугарска, Босна и Херцеговина, Хрватска, Косово, Македонија, Молдавија, Црна Гора, Румунија, Србија, Словенија и Турска). Чланице играју главну улогу у дефинисању циљева и стратегија CEF-а. CEF комбинира посебно креиране програме обуке за државне службенике у кључним областима управљања јавним финансијама, пореске политике и администрације, централног банкарства и података и анализа за креирање политика у региону са добрим препознавањем лидерских вјештина потребних за управљање реформама.

Центар за развој финансија (CEF) – линк ( https://www.cef-see.org/ )

FISCALIS

Fiscalis је програм сарадње Европске уније који омогућава пореским управама да размјењују информације и најбољу праксу. У програму учествују државице чланице ЕУ, државе кандидати за чланство у ЕУ и државе потенцијални кандидати за чланство у ЕУ. Глави циљ програма је унапрјеђење правилног функционисања пореских система на унутрашњем тржишту јачањем сарадње између земаља учесница, њихових пореских власти и њихових службеника. Посебни циљ програма је усмјерен на борбу против пореских превара, пореске евазије и агресивног пореског планирања, као и на имплементацију пореских прописа Европске уније, а они се остварују кроз: размјену информација, подршку административној сарадњи, јачање административних капацитета земаља учесница и помоћи државама да смање административни терет пореским управамама и осигурање поштивања пореских прописа од стране пореских обвезника. Пореска управа Републике Српске активно учествује у програму Fiscalis.

Програм “Фискалис” – линк

МЕЂУНАРОДНИ МОНЕТАРНИ ФОНД

Пореска управа Републике Српске учествује у пројекту ММФ-а „Пројекат за пружање подршке управама прихода“, а чији је циљ јачање капацитета пореских управа у Босни и Херцеговини. Подручја на која би се пројекат концентрисао треба да побољшају законски оквир за управљање порезима, а ради јачања процеса за пружање услуга обвезницима и провођење контрола и истрага; даље јачају капацитете за постепено усвајање савременог приступа управљању ризицима; те унаприједе ефикасност у области контроле и управљања дугом.

МЕЂУНАРОДНИ МОНЕТАРНИ ФОНД (ММФ) – линк

 

ШВЕДСКА ПОРЕСКА УПРАВА

Основни циљ пројекта „Јачање капацитета пореских управа у БиХ“, који реализујемо са Пореском управом Шведске је унапређење капацитета порес бвких управа и допринос трансформацији у модерне, поуздане и услужне пореске управе у БиХ. Стручњаци из Пореске управе Шведске су са запосленим у све четири пореске администрације у БиХ идентификовали кључне области које су заједничке за све администрације у којима се жели остварити напредак. Идентификоване су три приоритетне области на којима ће радити посебно специјализовани тимови из Пореске управе Шведске и пореских администрација у БиХ и то у областима: Промјена начина размишљања запослених у пореским администрацијама; Услуге пореским обвезницима; Управљање ризиком пореске дисциплине. Пројекат не подразумијева улагање у модернизацију информационих система, већ искључиво преузимање најбољих практичних искустава из Пореске управе Шведске у овим областима, са циљем трансформације у модерне, поуздане и услужне пореске управе у БиХ и то кроз студијске посјете и радионице.

Шведска Пореска управа – линк

OECD ИНКЛУЗИВНИ ОКВИР ЗА BEPS И ГЛОБАЛНИ ФОРУМ О ТРАНСПАРЕНТНОСТИ И РАЗМЈЕНИ ИНФОРМАЦИЈА У ПОРЕСКЕ СВРХЕ

Инклузивни оквир Организације за економску сарадњу и развој (OECD)/Г20 о ерозији пореске основице и премјештању добити окупља 140 земаља и јурисдикција ради сарадње на имплементацији BEPS пакета. Ерозија пореске основице и премјештање добити (BEPS) односи се на стратегије пореског планирања мултинационалних компанија која користе празнине и неусклађености у пореским правилима, с циљем избјагавања плаћања пореза. Сврха BEPS-а јесте да се уведе праведније опорезивање, задржавање прихода у држави којој тај приход заиста и припада, као и умањење могућности пореске евазије. BEPS пакет пружа 15 акција којима се владе опремају домаћим и међународним инструментима потребним за рјешавање проблема избјегавања плаћања пореза, попут: рјешавањa пореских изазова узрокованих дигиталном економијом, неутрализацијe учинака хибридних неусклађености, eфективнe контролe страних компанија, исплатe камата и других финансијских инструмената повезаним лицима, ефикаснијe борбe против штетне пореске праксе, спречавањa злоупотребе пореских уговора, статусa сталне пословне јединице, трансферних цијена (8-10 акције), успостављања методологије за прикупљање и анализу података о BEPS, обавезне примјене правила о објављивању, механизама извјештавањa по принципу држава-држави и развијања мултилатералних инструмената који би модификовали билатералне пореске споразуме.

Глобални форум о транспарентности и размјени информација у пореске сврхе је водеће међународно тијело које ради на примјени глобалне транспарентности и стандарда за размјену информација широм свијета. Глобални форум тренутно броји 163 држава чланица. Приступање   Глобалном форуму обухвата преузимање одређених обавеза које се односе на имплементацију стандарда размјене информација у пореске сврхе по захтјеву (EOIR) и аутоматске размјене података (AEOI).

OECD Глобални форум – линк              OECD BEPS – линк