Подсјећамо пореске обвезнике да благовремено изврше своје обавезе: Истиче рок за подношење годишњих пореских пријава

Пореска управа Републике Српске обавјештава пореске обвезнике да 31. марта 2024. године истиче рок за подношење годишњих пореских пријава за 2023. и 2024. годину, а које је могуће поднијети и електронским путем, без потребе доласка на шалтере Пореске управе РС.

Када су у питању физичка лица, 31. марта 2024. године истиче рок за подношење Годишње пореске пријаве за порез на доходак за 2023. годину, затим за подношење Годишње пријаве пореза по одбитку за 2023. годину, коју подносе само носиоци комерцијалних и некомерцијалних породичних пољопривредних газдинстава, те Пореске пријаве за регистровано оружје за 2024. годину и Пореску пријаву за  накнаду за противградну заштиту по хектару обрадиве површине за 2023. годину. Такође, 31. марта истиче и рок за подношење Годишње пореске пријаве за порез на доходак за 2023. годину за носиоце комерцијалних и некомерцијалних породичних пољопривредних газдинстава, а који су остварили приход од обављања пољопривредне дјелатности.

За предузетнике, 31. марта истиче рок за подношење Годишње пореске пријаве за порез на доходак за 2023. годину и Годишње пореске пријаве за малог предузетника која се подноси само ако у 2023. години нису поднесене мјесечне пријаве за малог предузетника и/или је у 2023. години пријављен порез мањи од 600 КМ.

Када су у питању правна лица, пословне јединице правних лица из ФБиХ, те страна правна лица са сталним мјестом пословања, 31. марта 2024. године истиче рок за подношење Годишње пореске пријаве за порез на добит за 2023. годину, затим Годишње пријаве контролисаних трансакција са повезаним лицима за 2023. годину, коју подносе порески обвезници чији укупан износ контролисаних трансакција у 2023. години прелази 700.000 КМ, те пореске пријаве за регистровано оружје за 2024. годину.

Више информација о роковима за подношење пореских пријава и роковима за плаћање пореских обавеза, порески обвезници могу пронаћи у „Пореском календару за 2024. годину“, а који је објављен на интернет страници Пореске управе РС  www.poreskaupravars.org, у рубрикама за физичка, правна лица и предузетнике.

Пореска управа Републике Српске позива пореске обвезнике да поштују законом прописане рокове, те да на вријеме подносе пореске пријаве, али и да у задатим роковима плате законски прописане пореске обавезе и на тај начин избјегну евентуалне санкције због пропуштања рокова. Циљ Пореске управе Републике Српске свакако није кажњавање пореских обвезника, већ да буде сервис пореских обвезника са крајњим циљем повећања степена добровољног извршавања пореских обавеза.

Потребна вам је помоћ ?

Молимо контактирајте нас путем испод наведеног броја телефона или имејл адресе.

+387 51 332 300
kontakt@poreskaupravars.org

Посљедње новости

Пореска управа Републике Српске ове године прикупила значајно више јавних прихода: Полугодишња наплата прихода премашила двије милијарде КМ
4. јул 2024.
Системи су поново доступни.
3. јул 2024.
Благовремено подсјећање за пореске обвезнике: Истиче рок за уплату прве рате пореза на непокретности
26. јун 2024.
Пореска управа Републике Српске учествовала на 28. Генералној скупштини IOTA у Будимпешти
24. јун 2024.

Посљедња обавјештења

Одговори на најчешћа питања обвезника у вези примјене Закона о фискализацији
12. јун 2024.
Донесен Закон о измјени и допуни Закона о порезу на добит
11. јун 2024.
Обавјештења за пореске обвезнике
4. јун 2024.
Саопштење за јавност
23. април 2024.