Пореска управа РС врши појачан надзор обвезника у сектору угоститељства: Статус малог предузетника користе за скривање прихода

Пореска управа Републике Српске у складу са својом надлежношћу, између осталог, континуирано спроводи и анализе испуњавања пореских обавеза од стане пореских обвезника.

Тако је у претходном периоду утврђен ризик од избјегавања пријављивања и плаћања пореских обавеза од стране пореских обвезника регистрованих за дјелатност припреме и послуживања хране и пића, односно у угоститељском сектору, а посебно је утврђен повећан ризик код једног дијела пореских обвезника из ове дјелатности, који су регистровани као самостални предузетници.

Анализом је утврђено да значајан дио пореских обвезника из ове дјелатности злоупотребљава пореске олакшице региструјући се у Пореској управи као мали предузетници, а за шта је предвиђен посебан облик опорезивања у складу са Законом о порезу на доходак Републике Српске.

Конкретно, анализом пореских пријава, затим евидентираног промета преко фискалних каса, Јединственог система регистрације, контроле и наплате доприноса, потом података из пореских контрола, те другим изворима података којим располаже Пореска управа Републике Српске, утврђено је да трошкови поменутих пореских обвезника премашују пријављене приходе, а што указује на озбиљан ризик од неевидентирања, односно скривања значајног дијела опорезивих прихода. Утврђено је да евидентирани приходи код појединих пореских обвезника, који су регистровани као мали порески обвезник, не могу измирити основне расходе пореских обвезника који обављају дјелатности из области угоститељства, као што су трошкови набавке робе, режијске трошкове, трошкове бруто плата радника, трошкове закупа и слично. Такође, утврђено је да дио анализираних пореских обвезника није пријавио у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса онај број радника који је потребан да би исти несметано обављали дјелатност, у смислу поштовања Закона о раду у дијелу који се односи на број радних сати, рад у смјенама и сл.

С обзиром на то да је анализом стања у области угоститељства утврђен ризик од кршења пореске дисциплине, Пореска управа Републике Српске ће у наредном периоду предузети низ мјера појачаног надзора код пореских обвезника за које постоје индиције скривања промета, као и непријављивања радника у Јединствени систем наплате доприноса.

Пореска управа Републике Српске позива све грађане да пријаве сваку сумњу на непријављивање радника или неиздавање фискалних рачуна, те да на тај начин узму активно учешће у смањењу сиве економије у Републици Српској.

Потребна вам је помоћ ?

Молимо контактирајте нас путем испод наведеног броја телефона или имејл адресе.

+387 51 332 300
kontakt@poreskaupravars.org

Посљедње новости

ВАЖНО, ВАЖНО: Апел обвезницима прве групе за нову фискализацију: Поднесите захтјеве за иницијалну фискализацију, рок истиче у понедјељак
14. јун 2024.
На једном мјесту министри финансија, гувернери и директори пореских управа региона: Директор Маричић учествује на престижном Самиту у Бечићима
14. јун 2024.
Пореска управа Српске узела учешће у Годишњем координационом састанку у Бечу: Презентовани резултати о напретку Програма фискалних реформи
13. јун 2024.
За пословне субјекте са подручја Источног Сарајева и Требиња: Одржани семинари о новој фискализацији
10. јун 2024.

Посљедња обавјештења

Одговори на најчешћа питања обвезника у вези примјене Закона о фискализацији
12. јун 2024.
Донесен Закон о измјени и допуни Закона о порезу на добит
11. јун 2024.
Обавјештења за пореске обвезнике
4. јун 2024.
Саопштење за јавност
23. април 2024.