Позивају се физичка лица да Пореској управи поднесу сљедеће годишње пореске пријаве: - Годишњу пореску пријаву за порез на доходак - Образац 1004 са прилозима уз пријаву Образац 1005 и Образац 1006 за 2022. годину, изузев лица која су остварила доходак само по основу запослења, најкасније до 31.03.2023. године; - Мјесечну пријаву за пореза по одбитку- Образац 1002- за доприносе за 2022. годину- подносе носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства и носиоци некомерцијалног породичног пољопривредног газдинства, најкасније до 31.03.2023. године; - Пореску пријаву за регистровано оружје – Образац ПП-РО за 2023. годину, подносе физичка лица којима је издат оружни лист изузев лица који су у складу са законом ослобођени обавезе плаћања пореза на регистровано оружје, најкасније до 31.03.2023. године, који је и рок плаћања пореза на регистровано оружје и - Пореску пријаву за остале накнаде - Образац ПП-ОН- накнада за противградну заштиту, подносе физичка лица која су власници, корисници или уживаоци обрадивог пољопривредног земљишта за 2022. годину најкасније до 10.03.2023. године који је и рок плаћања накнаде. Пореска управа Републике Српске за физичка лица, носиоце комерцијалног породичног пољопривредног газдинства и носиоце некомерцијалног породичног пољопривредног газдинства и лица којима је издат оружни лист попуњава Мјесечну пријаву за порез по одбитку- Образац 1002 и Пореску пријаву за регистровано оружје – Образац ПП-РО те је потребно да порески обвезници дођу у просторије Пореске управе и потпишу попуњену пријаву. Наведене пореске пријаве физичка лица могу поднијети у папирном облику, непосредно, подручној јединици Пореске управе према мјесту пребивалишта или путем поште и у електронском облику, путем програма за подношење пореских пријава у оквиру секције -е-Услуге на интернет страници Пореске управе. Више информација о роковима за подношење пореских пријава и роковима за плаћање пореских обавеза, порески обвезници могу пронаћи у „Пореском календару за 2023. годину“, а који је објављен на интернет страници Пореске управе РС www.poreskaupravars.org у секцији „ПОРЕСКИ КАЛЕНДАРИ“.

Позив пореским обвезницима: Пријавите приходе из иностранства и региструјте своју дјелатност

Пореска управа Републике Српске позива све пореске обвезнике који обављају одређену дјелатност удаљеним радом, тзв freelance,  за послодавце из иностранства да пријаве те приходе из иностранства, као и да региструју дјелатности које обављају, и на тај начин своје пословање уведу у легалне оквире и избјегну евентуалне санкције.

Наиме, Пореска управа Републике Српске, у складу са својим надлежностима, континуирано ради на анализи узрока и праћењу феноменологије избјегавања плаћања пореских обавеза од стране пореских обвезника. 

С тим у вези, у посљедње вријеме je примјетан тренд повећања непоштовања пореских прописа од стране одређеног броја лица која приходе остварују из иностранства, а који притом не пријављују и не плаћају пореске обавезе, те који нису регистровани за обављање такве дјелатности.

Тако је на примјер, установљено да поједини порески обвезници обављају бројне дјелатности и пружају услуге као што су: развој софтвера, веб дизајн, дигитални маркетинг, графички дизајн, фотографија, архитектура,часови страних језика, „јутјубери“ и сл. За пружање ових услуга најчешће се користе платформе попут Google Ads, Upwork, BeCreativeи друге, при чему се користе интернет сервиси за финансијско плаћање попут„PayPal“или се чак користе платне картице, нпр.Payoneer.

Напомињемо да је Пореска управа Републике Српске као одговоран орган још 2017. године позвала сва физичка лица која по било ком основу остваре приход из иностранства, укључујући и приходе од пружања ИТ услуга, односно приходе остварене удаљеним радом, тзв. freelancer, а на који није плаћен порез по одбитку, да су дужна да тај приход пријаве и плате прописани порез на доходак.

Имајући у виду трајну опредјељеност Пореске управе ка постизању што већег степена добровољног извршавања пореских обавеза од стране пореских обвезника, као и основни задатак да досљедно, непристрасно и ефикасно прикупља јавне приходе и тако служи Републици Српској и свим њеним грађанима, Пореска управа Републике Српске поново позива све пореске обвезнике да пријаве приходе из иностранства, као и да региструју дјелатности које обављају.

С тим у вези напомињемо да ће Пореска управа Републике Српске у наредном периоду на својој званичној интернет страници дати детаљна упутства пореским обвезницима о томе како регистровати дјелатност, на који начин и које пријаве је потребно подносити, те позивамо све да посјете интернет страницу Пореске управе РС www.poreskaupravars.org, и информишу се о свим тим детаљима.

Сматрамо да пореским обвезницима није у интересу да сносе евентуалну прекршајну или чак кривичну одговорност за непоштовање пореских прописа, те истовремено напомињемо да ће Пореска управа Републике Српске у будућем раду посебну пажњу посветити анализи и процјени ризичних дјелатности, а затим истраживању начина прикривања стварно остварених прихода из иностранства који су опорезиви, те на санкционисању пореских обвезника који не поштују прописе.

Циљ Пореске управе РС свакако није кажњавање пореских обвезника, већ увођење њиховог пословања у легалне, законске оквире, и елиминисање нелојалне конкуренције.

Потребна вам је помоћ ?

Молимо контактирајте нас путем испод наведеног броја телефона или имејл адресе.

+387 51 332 300
kontakt@poreskaupravars.org

Посљедње новости

Позив обвезницима прве групе фискализације да не чекају задњи дан: Поднесите захтјеве за нову фискализацију на вријеме
15. мај 2024.
У прва четири мјесеца ове године прикупљено 1,424 милијарде марака: Рачун јавних прихода Српске „тежи“ за 215 милиона КМ
10. мај 2024.
У функцију пуштена нова електронска услуга за пореске обвезнике-власнике непокретности у РС: Омогућена е-Сагласност за доставу рачуна мејлом
18. април 2024.
Директор Маричић најавио почетак нове фискализације и детаље објављеног Јавног позива за прву групу обвезника фискализације (ВИДЕО)
17. април 2024.

Посљедња обавјештења

Саопштење за јавност
23. април 2024.
Позив за закључења уговора о коришћењу електронског сандучетa
4. април 2024.
Правилник о Измјени Правилника о фискалном рачуну
1. април 2024.
Донесен Правилник о динамици фискализације
27. март 2024.