Број Прописи Службени гласник Републике Српске Почетак примјене прописа Престанак важења прописа Ћир. Лат.
     I Важећи прописи о пореском поступку и пореским процедурама
  ЗАКОНИ
1. Закон о пореском поступку Републике Српске 102/11 01.01.2012.
1.1. Исправка Закона о пореском поступку Републике Српске 108/11 01.01.2012.
1.2. Закон о измјенама и допунама Закона о пореском поступку 67/13 16.08.2013.
1.3. Закон о измјенама и допунама Закона о пореском поступку Републике Српске 31/14 02.05.2014.
1.4. Закон о измјенама и допунама Закона о пореском поступку Републике Српске 44/16 11.06.2016.
2. Закон о одгођеном плаћању пореског дуга 94/15 24.11.2015.
3. Закон о пореском систему Републике Српске 62/18 29.06.2017.
4. Закон о роковима измирења новчаних обавеза у пословним трансакцијама 31/18 24.04.2018.
ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
1. Уредба о условима, начину и поступку одгађања плаћања пореских обавеза 13/12 22.02.2012.
2. Уредба о измирењу пореских обавеза путем обвезница Републике Српске 74/12 15.08.2012.
3. Уредба о условима и начину плаћања готовим новцем 86/12 22.09.2012. Преузми pdf документ
3.1. Уредба о измјенама и допуни уредбе о условима и начину плаћања готовим новцем 10/14 27.02.2014. Преузми pdf документ
4. Правилник о начину и постуоку формирања базе података и категоризацији ризичних уплатилаца доприноса у јединственом систему регистације, контроле и наплате доприноса 95/13 16.11.2013. Преузми pdf документ
5. Правилник о поступку и начину подношења пореских пријава 81/16 27.02.2016. Преузми pdf документ
5.1 Правилник о измјенама Правилника о поступку и начину подношења пореских пријава 21/19 20.03.2019. Преузми pdf документ
6. Правилник о садржају извјештаја и начину извјештавања интерне ревизије 96/17 20.10.2017. Преузми pdf документ
7. Правилник о електронској идентификационој картици 5/18 01.02.2018. Преузми pdf документ
II Неважећи прописи о пореском поступку и пореским процедурама
ЗАКОНИ
1. Закон о посебном начину измирења пореског дуга 66/13 14.08.2013. 23.11.2015. Преузми pdf документ
1.1. Закон о измјенама и допунама Закона о посебном начину измирења пореског дуга 52/14 27.06.2014. 23.11.2015. Преузми pdf документ
ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
1. Уредба о условима и начину плаћања готовим новцем 97/03 06.12.2003. 08.01.2014. Преузми pdf документ
1.2. Уредба о измјенама и допуни уредбе о условима и начину плаћања готовим новцем 1/04 09.01.2014. 21.09.2014. Преузми pdf документ
2. Правилник о начину и поступку подношења пореских пријава 35/12 27.04.2013. 26.09.2016. Преузми pdf документ