Pravna Akta

Radi što jednostavnijeg korišćenja i obima materijala, svaki dokument je načinjen u PDF (Portable Document Format) formatu, koji se može čitati pomoću Acrobat Reader-a. Ako nemate instalisan taj program, možete ga pronaći na sledećoj lokaciji: Preuzmanje datoteke

PROPISI O NADLEŽNOSTI I RADU PORESKE UPRAVE

Broj Propisi Službeni glasnik Republike Srpske Početak primjene propisa Prestanak važenja propisa Ćir. Lat.
     I Važeći propisi o poreskom postupku i poreskim procedurama
  ZAKONI
1. Zakon o poreskom postupku Republike Srpske 102/11 01.01.2012.
1.1. Ispravka Zakona o poreskom postupku Republike Srpske 108/11 01.01.2012.
1.2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku 67/13 16.08.2013.
1.3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske 31/14 02.05.2014.
1.4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske 44/16 11.06.2016.
2. Zakon o odgođenom plaćanju poreskog duga 94/15 24.11.2015.
3. Zakon o poreskom sistemu Republike Srpske 62/18 29.06.2017.
4. Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama 31/18 24.04.2018.
PODZAKONSKI AKTI
1. Uredba o uslovima, načinu i postupku odgađanja plaćanja poreskih obaveza 13/12 22.02.2012.
2. Uredba o izmirenju poreskih obaveza putem obveznica Republike Srpske 74/12 15.08.2012.
3. Uredba o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem 86/12 22.09.2012. Preuzmi pdf dokument
3.1. Uredba o izmjenama i dopuni uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem 10/14 27.02.2014. Preuzmi pdf dokument
4. Pravilnik o načinu i postuoku formiranja baze podataka i kategorizaciji rizičnih uplatilaca doprinosa u jedinstvenom sistemu registacije, kontrole i naplate doprinosa 95/13 16.11.2013. Preuzmi pdf dokument
5. Pravilnik o postupku i načinu podnošenja poreskih prijava 81/16 27.02.2016. Preuzmi pdf dokument
5.1 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku i načinu podnošenja poreskih prijava 21/19 20.03.2019. Preuzmi pdf dokument
6. Pravilnik o sadržaju izvještaja i načinu izvještavanja interne revizije 96/17 20.10.2017. Preuzmi pdf dokument
7. Pravilnik o elektronskoj identifikacionoj kartici 5/18 01.02.2018. Preuzmi pdf dokument
II Nevažeći propisi o poreskom postupku i poreskim procedurama
ZAKONI
1. Zakon o posebnom načinu izmirenja poreskog duga 66/13 14.08.2013. 23.11.2015. Preuzmi pdf dokument
1.1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom načinu izmirenja poreskog duga 52/14 27.06.2014. 23.11.2015. Preuzmi pdf dokument
PODZAKONSKI AKTI
1. Uredba o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem 97/03 06.12.2003. 08.01.2014. Preuzmi pdf dokument
1.2. Uredba o izmjenama i dopuni uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem 1/04 09.01.2014. 21.09.2014. Preuzmi pdf dokument
2. Pravilnik o načinu i postupku podnošenja poreskih prijava 35/12 27.04.2013. 26.09.2016. Preuzmi pdf dokument

 

PROPISI O REGISTRACIJI PORESKIH OBVEZNIKA

Broj PROPISI ZA REGISTRACIJU PORESKIH OBVEZNIKA Službeni glasnik Republike Srpske Početak primjene Prestanak važenja Ćir. Lat.
I Važeći propisi za registraciju poreskih obveznika
ZAKONI
1. Zakon o poreskom postupku Republike Srpske 102/11 1.1.2012. Preuzmi pdf dokument
1.1. Ispravka Zakona o poreskom postupku Republike Srpske 108/11 1.1.2012. Preuzmi pdf dokument
1.2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske 67/13 16.8.2013. Preuzmi pdf dokument
1.3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske 31/14 2.5.2014. Preuzmi pdf dokument
1.4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske 44/16 11.6.2016. Preuzmi pdf dokument
PODZAKONSKI AKTI
1. Pravilnik o uslovima i načinu registracije i identifikacije poreskih obveznika 4/13 02.02.2013. Preuzmi pdf dokument
II Nevažeći propisi za registraciju poreskih obveznika
PODZAKONSKI AKTI
1. Pravilnik o registraciji i identifikaciji poreskih obveznika 104/03 18.12.2003. 06.01.2007. Preuzmi pdf dokument
1.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i identifikaciji poreskih obveznika 129/06 07.01.2007. 02.04.2010. Preuzmi pdf dokument
2. Pravilnik o registraciji i identifikaciji poreskih obveznika 25/10 03.04.2010. 01.02.2013. Preuzmi pdf dokument
III Ostali propisi  o registraciji
1. Zakon o privrednim društvima 127/08 1.7.2009. Preuzmi pdf dokument
1.1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima 58/09 1.1.2010. Preuzmi pdf dokument
1.2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima 100/11 18.10.2011. Preuzmi pdf dokument
1.3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima 67/13 16.8.2013. Preuzmi pdf dokument
1.4. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o privrednim društvima 100/17 03.11.2017. Preuzmi pdf dokument
1.5. Zakon o izmjenama Zakona o privrednim društvima 82/19 12.10.2019. Preuzmi pdf dokument
2. Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj 67/13 1.12.2013. Preuzmi pdf dokument
2.1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj 15/16 8.2.2016. Preuzmi pdf dokument
2.2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj 84/19 18.10.2019. Preuzmi pdf dokument
3. Zakon o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti 117/11 1.1.2012. Preuzmi pdf dokument
3.1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti 67/13 1.12.2013. Preuzmi pdf dokument
3.2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti 44/16 11.06.2016. Preuzmi pdf dokument

PROPISI O POREZU NA DOHODAK

Broj Propisi Službeni glasnik Republike Srpske Početak primjene propisa Prestanak važenja propisa Ćir. Lat.
     I Važeći propisi o porezu na dohodak
1. Zakonu o porezu na dohodak 60/15 01.09.2015.
1.1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak 66/18 01.09.2018.
1.2. Ispravka Zakona o porezu na dohodak 5/16
PODZAKONSKI AKTI
1. Pravilnik o načinu utvrđivanja tržišne vrijednosti transakcija između povezanih lica 98/15 09.12.2015.
2. Zakon o odgođenom plaćanju poreskog duga 94/15 24.11.2015.
3. Zakon o poreskom sistemu Republike Srpske 62/18 29.06.2017.
4. Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama 31/18 24.04.2018.
PODZAKONSKI AKTI
1. Uredba o uslovima, načinu i postupku odgađanja plaćanja poreskih obaveza 13/12 22.02.2012.
2. Uredba o izmirenju poreskih obaveza putem obveznica Republike Srpske 74/12 15.08.2012.
3. Uredba o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem 86/12 22.09.2012. Preuzmi pdf dokument
3.1. Uredba o izmjenama i dopuni uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem 10/14 27.02.2014. Preuzmi pdf dokument
4. Pravilnik o načinu i postuoku formiranja baze podataka i kategorizaciji rizičnih uplatilaca doprinosa u jedinstvenom sistemu registacije, kontrole i naplate doprinosa 95/13 16.11.2013. Preuzmi pdf dokument
5. Pravilnik o postupku i načinu podnošenja poreskih prijava 81/16 27.02.2016. Preuzmi pdf dokument
5.1 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku i načinu podnošenja poreskih prijava 21/19 20.03.2019. Preuzmi pdf dokument
6. Pravilnik o sadržaju izvještaja i načinu izvještavanja interne revizije 96/17 20.10.2017. Preuzmi pdf dokument
7. Pravilnik o elektronskoj identifikacionoj kartici 5/18 01.02.2018. Preuzmi pdf dokument
II Nevažeći propisi o poreskom postupku i poreskim procedurama
ZAKONI
1. Zakon o posebnom načinu izmirenja poreskog duga 66/13 14.08.2013. 23.11.2015. Preuzmi pdf dokument
1.1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom načinu izmirenja poreskog duga 52/14 27.06.2014. 23.11.2015. Preuzmi pdf dokument
PODZAKONSKI AKTI
1. Uredba o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem 97/03 06.12.2003. 08.01.2014. Preuzmi pdf dokument
1.2. Uredba o izmjenama i dopuni uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem 1/04 09.01.2014. 21.09.2014. Preuzmi pdf dokument
2. Pravilnik o načinu i postupku podnošenja poreskih prijava 35/12 27.04.2013. 26.09.2016. Preuzmi pdf dokument