Број ПРОПИСИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА Службени гласник Републике Српске Почетак примјене Престанак важења Ћир. Лат.
I Важећи прописи за регистрацију пореских обвезника
ЗАКОНИ
1. Закон о пореском поступку Републике Српске 102/11 1.1.2012. Преузми pdf документ
1.1. Исправка Закона о пореском поступку Републике Српске 108/11 1.1.2012. Преузми pdf документ
1.2. Закон о измјенама и допунама Закона о пореском поступку Републике Српске 67/13 16.8.2013. Преузми pdf документ
1.3. Закон о измјенама и допунама Закона о пореском поступку Републике Српске 31/14 2.5.2014. Преузми pdf документ
1.4. Закон о измјенама и допунама Закона о пореском поступку Републике Српске 44/16 11.6.2016. Преузми pdf документ
ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
1. Правилник о условима и начину регистрације и идентификације пореских обвезника 4/13 02.02.2013. Преузми pdf документ
II Неважећи прописи за регистрацију пореских обвезника
ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
1. Правилник о регистрацији и идентификацији пореских обвезника 104/03 18.12.2003. 06.01.2007. Преузми pdf документ
1.1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о регистрацији и идентификацији пореских обвезника 129/06 07.01.2007. 02.04.2010. Преузми pdf документ
2. Правилник о регистрацији и идентификацији пореских обвезника 25/10 03.04.2010. 01.02.2013. Преузми pdf документ
III Остали прописи  о регистрацији
1. Закон о привредним друштвима 127/08 1.7.2009. Преузми pdf документ
1.1. Закон о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима 58/09 1.1.2010. Преузми pdf документ
1.2. Закон о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима 100/11 18.10.2011. Преузми pdf документ
1.3. Закон о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима 67/13 16.8.2013. Преузми pdf документ
1.4. Закон о измјенама и допуни Закона о привредним друштвима 100/17 03.11.2017. Преузми pdf документ
1.5. Закон о измјенама Закона о привредним друштвима 82/19 12.10.2019. Преузми pdf документ
2. Закон о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској 67/13 1.12.2013. Преузми pdf документ
2.1. Закон о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској 15/16 8.2.2016. Преузми pdf документ
2.2. Закон о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској 84/19 18.10.2019. Преузми pdf документ
3. Закон о занатско-предузетничкој дјелатности 117/11 1.1.2012. Преузми pdf документ
3.1. Закон о измјенама и допунама Закона о занатско-предузетничкој дјелатности 67/13 1.12.2013. Преузми pdf документ
3.2. Закон о измјенама и допунама Закона о занатско-предузетничкој дјелатности 44/16 11.06.2016. Преузми pdf документ