FISKALIZACIJA

 

Broj FISKALIZACIJA Službeni glasnik U primjeni od U primjeni do Ćir. Lat.
Važeći propisi o fiskalizaciji
1. Zakon o fiskalnim kasama 96/07 14.08.2007.
1.1 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama 01/11 13.01.2011.
1.2 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama 65/14 01.08.2014.
1.3 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama 21/15 27.03.2015.
1.4 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama 58/19 17.07.2019.
Nevažeći propisi o fiskalizaciji