Подзаконска акта

 

                                                   ВАЖЕЋИ ПРАВИЛНИЦИ

Број ПРАВИЛНИЦИ Службени гласник У примјени од Ћир. Лат.
1. Правилник о достављању података и генерисању ознаке пословног простора и мјеста промета 48/22 04.06.2022.
2. Правилник о одобравању, употреби и регистру елемената електронских фискалних уређаја 48/22 04.06.2022.
3. Правилник о фискалном рачуну 48/22 04.06.2022.
4.  Правилник о одобравању оператера фискалног система 72/23 23.08.2023.