Obrasci

Broj NAZIV OBRASCA Dokument
Zahtjevi za korekciju podataka prenesenih sa fiskalnih sistema na FTP server PU
1. Zahtjev za korekciju dnevnih izvještaja – veleprodaja
2. Zahtjev za korekciju dnevnih izvještaja – maloprodaja
Primjeri zahtjeva za korekciju podataka prenesenih sa fiskalnih sistema na FTP server PU
1. Primjer korekcije, maloprodaja, promet
2. Primjer korekcije, maloprodaja, reklamacija
3. Primjer korekcije, veleprodaja, reklamacija