Obrasce i uputstva za njihovo popunjavanje, osim na ovoj stranici, možete besplatno dobiti i u svim područnim jedinicama Poreske uprave. Prijave je potrebno dostaviti u dva primjerka lično ili putem pošte na adresu vaše područne jedinice, sa naznakom naziva poreske prijave.

Klikom na ikonicu birate između Word, Excel ili pdf tipa dokumenta. Word i Excel dokumenti su prilagođeni za elektronsko popunjavanje od strane korisnika.

BrojOSTALI OBRASCIUputstvaĆir.Lat.
I VAŽEĆE PORESKE PRIJAVE / Propis objavljivanja obrazaca
1.Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama – pravna lica/preduzetnici
2.Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama – fizička lica
3.Zahtjev za preknjižavanje
4.Zahtjev za odgođeno plaćanje poreskih obaveza
5.Zahtjev za izdavanje potvrde o rezidentnosti za fizičko lice
6.Zahtjev za izdavanje uvjerenja u svrhu transfera sredstava sa računa nerezidenta
7.Zahtjev za izdavanje uvjerenja o stanju obaveza poreza na nepokretnosti
8.Izjava za odgođeno plaćanje poreskih obaveza
9.Izjava o načinu izmirenja poreza na dohodak i doprinose za mart 2020. godine
10.Zahtjev o produženju roka na koji je odobreno odgođeno plaćanje poreskog duga
11.Izjava sa zahtjevom za isplatu najniže plate i doprinosa na najnižu platu za april 2020.godine
12.Zahtjev za odgođeno plaćanje poreskog duga
13.Obavještenje o raskidu ugovora o vođenju poslovnih knjiga
14.Slobodna forma podneska
15.Zahtjev za izdavanje uvjerenja-spisak radnika u Jedinstvenom sistemu