Poreska Uprava Republike Srpske > Pravna lica > Obrasci > Poreske prijave za ostale naknade

Obrasce i uputstva za njihovo popunjavanje, osim na ovoj stranici, možete besplatno dobiti i u svim područnim jedinicama Poreske uprave. Prijave je potrebno dostaviti u dva primjerka lično ili putem pošte na adresu vaše područne jedinice, sa naznakom naziva poreske prijave.

Klikom na ikonicu birate između Word, Excel ili pdf tipa dokumenta. Word i Excel dokumenti su prilagođeni za elektronsko popunjavanje od strane korisnika.

BrojPropisiSlužbeni glasnik Republike SrpskePočetak primjene propisaPrestanak važenja propisaĆir.Lat.
I VAŽEĆE PORESKE PRIJAVE / Propis objavljivanja obrazaca
1.Uputstvo za podnošenje i popunjavanje poreske prijave za ostale naknade (Obrazac PP-ON)40/2002.05.2020.
1.1.Poreska prijava za ostale naknade, Obrazac PP-ON40/2002.05.2020.
II NEVAŽEĆE PORESKE PRIJAVE / Propis objavljivanja obrazaca
1.Uputstvo za podnošenje i popunjavanje poreske prijave za ostale naknade (Obrazac PP-ON)8/15Preuzmi pdf dokument
1.1.Poreska prijava za ostale naknade, Obrazac PP-ON01.01.2015.31.12.2016.Preuzmi pdf dokument
2.Uputstvo za podnošenje i popunjavanje poreske prijave za ostale naknade (Obrazac PP-ON)89/14Preuzmi pdf dokument
2.1.Poreska prijava za ostale naknade, Obrazac PP-ON01.01.2014.31.12.2015.Preuzmi pdf dokument
3.Uputstvo za podnošenje i popunjavanje poreske prijave za ostale naknade (Obrazac PP-ON)111/10 i 115/10-ispravkaPreuzmi pdf dokumentPreuzmi pdf dokument
3.1.Poreska prijava za ostale naknade, Obrazac PP-ON01.01.2010.31.12.2014.Preuzmi pdf dokument
4.Uputstvo za podnošenje i popunjavanje poreske prijave za ostale naknade (Obrazac PP-ON)84/16Preuzmi pdf dokument
4.1.Poreska prijava za ostale naknade, Obrazac PP-ON01.01.2016.18.02.2019.Preuzmi pdf dokumentPreuzmi pdf dokument
5.Uputstvo za podnošenje i popunjavanje poreske prijave za ostale naknade (Obrazac PP-ON)12/19Preuzmi pdf dokument
5.1.Poreska prijava za ostale naknade, Obrazac PP-ON12/1901.04.2018.04.04.2019.Preuzmi pdf dokumentPreuzmi pdf dokument
6.Uputstvo za podnošenje i popunjavanje poreske prijave za ostale naknade (Obrazac PP-ON)39/1925.05.2019.01.05.2020.Preuzmi pdf dokument
6.1.Poreska prijava za ostale naknade, Obrazac PP-ON39/1905.04.2019.01.05.2020.Preuzmi pdf dokumentPreuzmi pdf dokument