Обрасце и упутства за њихово попуњавање, осим на овој страници, можете бесплатно добити и у свим подручним јединицама Пореске управе. Пријаве је потребно доставити у два примјерка лично или путем поште на адресу ваше подручне јединице, са назнаком назива пореске пријаве.

Кликом на иконицу бирате између Word, Excel или pdf типа документа. Word и Excel документи су прилагођени за електронско попуњавање од стране корисника.

Број Прописи Службени гласник Републике Српске Почетак примјене прописа Престанак важења прописа Ћир. Лат.
    I Важећи пропис објављивања образаца
1. Правилник о облику и садржају образаца пореских пријава пореза на добит 11/17
1.1. Правилник о измјени Правилника о форми и садржају образаца пореских пријава пореза на добит 77/19 27.09.2019.
1.1.1. Образац 1101-Годишња пореска пријава за порез на добит 01.01.2016.
1.2. Образац 1102-Додаци уз Годишњу пореску пријаву за порез на добит, Образац 1102 01.01.2016.

1.3. Образац 1104-Аконтација пореза на добит 77/19 01.01.2019.
2. Правилник о трансферним цијенама и методама за њихово утврђивање 47/16
2.1. Годишња пријава контролисаних трансакција 01.01.2016.
2.2. Изјава о приходу и кориснику прихода од дивиденди, камата и ауторских права, према уговору о избјегавању двоструког опорезивања између БиХ и … 31.12.2017.

 

2.3. Годишња пријава пореза по одбитку 01.01.2017.
2.3.1. Упутство о попуњавању Годишње пријаве пореза по одбитку и Примјер попуњене Годишње пријаве пореза по одбитку 01.01.2017.

 

II Неважећи пропис објављивања образаца
1. Правилник о примјени Закона о порезу на добит 129/06 Преузми pdf документ
1.1. Образац 1101-Годишња пореска пријава за порез на добит 01.01.2007. 31.12.2007.
1.2. Образац 1102-Додаци уз пореску пријаву пореза на добит 01.01.2007. 31.12.2007.
1.3. Образац 1104-Аконтација пореза на добит 01.01.2007. 31.12.2007.
1.4. Образац 1105-Консолидована пореска пријава 01.01.2007. 31.12.2007.
1.5. Образац 1106-Захтјев за статус малог пореског обвезника 01.01.2007. 31.12.2007.
1.6. Образац 1107-Пореска пријасва малог пореског обвезника 01.01.2007. 31.12.2007.
1.7. Образац 1108-Обавјештајна пријава за удружење за пословну дјелатност 01.01.2007. 31.12.2007.
2. Правилник о измјенама и допунама Правилника о примјени Закона о порезу на добит 110/07 Преузми pdf документ
2.1. Годишња пореска пријава за порез на добит, Образац 1101 01.01.2008. 31.12.2012. Преузми pdf документ
2.2. Образац 1102-Додаци уз пореску пријаву пореза на добит 01.01.2008. 31.12.2012. Преузми pdf документ
2.3. Образац 1104-Аконтација пореза на добит 01.01.2008. 31.12.2012. Преузми pdf документ
2.4. Образац 1105-Консолидована пореска пријава 01.01.2008. 31.12.2012. Преузми pdf документ
2.5. Образац 1106-Захтјев за статус малог пореског обвезника 01.01.2008. 31.12.2012. Преузми pdf документ
2.6. Образац 1107-Пореска пријасва малог пореског обвезника 01.01.2008. 31.12.2012. Преузми pdf документ
2.7. Образац 1108-Обавјештајна пријава за удружење за пословну дјелатност 01.01.2008. 31.12.2012. Преузми pdf документ
3. Правилник о измјенама и допунама Правилника о примјени Закона о порезу на добит 17/13 Преузми pdf документ
3.1. Образац 1101-Годишња пореска пријава за порез на добит 01.01.2013. 31.12.2015. Преузми pdf документ
3.2. Образац 1102-Додаци уз пореску пријаву пореза на добит 01.01.2013. 31.12.2015. Преузми pdf документ
3.3. Образац 1104-Аконтација пореза на добит 01.01.2013. 31.12.2017. Преузми pdf документ
3.4. Образац 1104-Аконтација пореза на добит 01.01.2017. 31.12.2019. Преузми pdf документ
Преузми pdf документ
Преузми pdf документ
3.5. Захтјев за нижу пореску стопу, ослобађање од пореза или поврат пореза по основу прихода од услуга, камата и ауторских права, према уговору о избјегавању двоструког опорезивања измењу БИХ 15.06.2016. Преузми pdf документ