Poreska Uprava Republike Srpske > Pravna lica > Propisi o doprinosima – podzakonski akti

PROPISI O DOPRINOSIMA

 

Broj PROPISI O DOPRINOSIMA Službeni glasnik U primjeni od U primjeni do Ćir. Lat.
Važeći propisi o doprinosima
PRAVILNICI
1. Pravilnik o uslovima, načinu obračunavanja, prijavljivanja i uplate doprinosa 68/18 01.09.2018
1.1. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uslovima, načinu obračunavanja, prijavljivanja i uplate doprinosa 6/20 05.02.2020.
1.2. Pravilnik o dopunama Pravilnika o uslovima, načinu obračunavanja, prijavljivanja i uplate doprinosa 70/21 07.08.2021.
2. Pravilnik o načinu i postupku formiranja baze podataka i kategorizacije rizičnih uplatilaca doprinosa u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa 88/21 14.10.2021.
SPORAZUMI
1. Sporazum o načinu i postupku korišćenja zdravstvene zaštite osiguranih lica na teritoriji Bosne i Hercegovine, van teritorije entiteta, odnosno Distrikta Brčko kome osigurana lica pripadaju 9/02 05.03.2002.
2. Sporazum Federalnog zavoda za zapošljavanje, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Zavoda za zapošljavanje Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine o ostvarivanju prava na novčanu naknadu nezaposlenih lica 103/12 31.10.2012.
3. Sporazum Brčko Distrikta BiH i Vlade Republike Srpske o saradnji radi kontrole obračuna i naplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje 34/14 10.04.2014
Nevažeći propisi o doprinosima
PRAVILNICI
1. Pravilnik o registraciji u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa 110/09 01.01.2010. 01.02.2013.
1.1. Pravilnik o dopuni Pravilnika registraciji u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa 78/10 26.08.2010. 01.02.2013.
2. Pravilnik o uslovima, načinu obavještavanja, obračunavanja i uplate doprinosa 19/11 06.03.2011. 31.08.2018.