Poreska Uprava Republike Srpske > Pravna lica > Propisi o doprinosima – podzakonski akti

PROPISI O DOPRINOSIMA

 

BrojPROPISI O DOPRINOSIMASlužbeni glasnikU primjeni odU primjeni doĆir.Lat.
Važeći propisi o doprinosima
PRAVILNICI
1.Pravilnik o uslovima, načinu obračunavanja, prijavljivanja i uplate doprinosa68/1801.09.2018
1.1.Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uslovima, načinu obračunavanja, prijavljivanja i uplate doprinosa6/2005.02.2020.
1.2.Pravilnik o dopunama Pravilnika o uslovima, načinu obračunavanja, prijavljivanja i uplate doprinosa70/2107.08.2021.
2.Pravilnik o načinu i postupku formiranja baze podataka i kategorizacije rizičnih uplatilaca doprinosa u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa88/2114.10.2021.
SPORAZUMI
1.Sporazum o načinu i postupku korišćenja zdravstvene zaštite osiguranih lica na teritoriji Bosne i Hercegovine, van teritorije entiteta, odnosno Distrikta Brčko kome osigurana lica pripadaju9/0205.03.2002.
2.Sporazum Federalnog zavoda za zapošljavanje, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Zavoda za zapošljavanje Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine o ostvarivanju prava na novčanu naknadu nezaposlenih lica103/1231.10.2012.
3.Sporazum Brčko Distrikta BiH i Vlade Republike Srpske o saradnji radi kontrole obračuna i naplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje34/1410.04.2014
Nevažeći propisi o doprinosima
PRAVILNICI
1.Pravilnik o registraciji u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa110/0901.01.2010.01.02.2013.
1.1.Pravilnik o dopuni Pravilnika registraciji u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa78/1026.08.2010.01.02.2013.
2.Pravilnik o uslovima, načinu obavještavanja, obračunavanja i uplate doprinosa19/1106.03.2011.31.08.2018.