ПРОПИСИ О НАКНАДАМА

 

Број ПРОПИСИ О НАКНАДАМА Службени гласник У примјени од У примјени до Ћир. Лат.
Важећи прописи 
  А) Накнада за противгрaдну заштиту
1. Закон о противградној заштити 15/21 03.03.2021.
  Б) Накнадe за шуме
1. Закон о шумама 75/08 23.08.2008.
1.1 Закон о измјенама и допунама Закона о шумама 60/13 26.07.2013.
1.2. Закон о измјенама и допунама Закона о шумама 70/20 24.07.2020.
  В) Концесионе накнадe
1. Закон о концесијама 59/13 23.07.2013.
1.1 Закон о измјенама и допунама Закона о концесијама 16/18 03.03.2018.
1.2. Закон о измјенама и допунама Закона о концесијама 70/20 24.07.2020.
1.3. Закон о измјенама и допунама Закона о концесијама 111/21 17.12.2021.
2. Закон о рударству 59/12 03.07.2012.
  Г) Накнадe за противпожарну заштиту
1. Закон о заштити од пожара 94/19 19.11.2019.
  Д) Накнаде за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије
Неважећи прописи
  А) Накнаде за противгрaдану заштиту
1. Закон о противградној заштити 32/97 10.06.2003.
2. Закон о противградној заштити 39/03 11.06.2003. 02.03.2021.
2.1. Закон о измјенама и допунама Закона о противградној заштити 11/08 04.12.2008. 02.03.2021.
  Б) Накнадe за шуме
2. Закон о шумама-пречишћени текст 66/03 22.08.2008.
2.1. Закон о измјенама и допунама Закона о шумама 53/05 09.06.2005. 22.08.2008.
2.2. Закон о измјенама и допунама Закона о шумама 91/06 28.09.2006. 22.08.2008.
  В) Концесионе накнадe
3. Закон о концесијама 25/02 28.05.2002. 22.07.2013.
3.1. Закон о измјенама и допунама Закона о концесијама 91/06 28.09.2006. 22.07.2013.
3.2. Закон о измјенама и допунама Закона о концесијама 92/09 16.10.2009. 22.07.2013.
4. Закон о рударству 10/1995 30.06.1995. 02.07.2012.
4.1. Закон о измјенама и допунама Закона о рударству 18/1995 21.09.1995. 02.07.2012.
4.2. Закон о измјенама и допунама Закона о рударству 10/1998 08.04.1998. 02.07.2012.
4.3. Закон о измјенама и допунама Закона о рударству 63/02 19.10.2002. 02.07.2012.
4.4. Закон о измјенама и допунама Закона о рударству 69/02 12.11.2002. 02.07.2012.
4.5. Закон о измјенама и допунама Закона о рударству 86/03 02.11.2003. 02.07.2012.
4.6. Закон о рударству-пречишћени текст 107/05 02.07.2012.
4.7. Закон о измјенама и допунама Закона о рударству 75/10 14.08.2010. 02.07.2012.
  Г) Накнадe за противпожарну заштиту
5. Закон о заштити од пожара 16/95 26.08.1995. 03.08.2012.
5.1. Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара 16/02 08.04.2002. 03.08.2012.
5.2. Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара 02/05 19.01.2005. 03.08.2012.
5.2. Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара 01/08 12.01.2008. 03.08.2012.
5.3. Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара 01/08 12.01.2008. 03.08.2012.
5.4. Закона о заштити од пожара – пречишћен текст 06/09 26.08.1995. 03.08.2012.
5.5. Закон о заштити од пожара 71/12 04.08.2012. 18.11.2019.
  Д) Накнаде за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије
6. Закон о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије 85/03 31.10.2003. 26.06.2014.
6.1. Закон о измјенама и допунама Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије 75/10 14.08.2010. 26.06.2014.
6.2. Закон о измјенама Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије 78/11 10.08.2011. 26.06.2014.
6.3. Закон о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије 52/14 27.06.2014.
6.4. Закон о измјенама Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије 15/16 08.03.2016.
6.5. Закон о престанку важења Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије 17/18 01.04.2018.