Пореска Управа Републике Српске > Правна лица > Прописи о порезу на непокретнотности – подзаконски акти

ПРОПИСИ О ПОРЕЗУ НА НЕПОКРЕТНОСТИ

 

Број ПРОПИСИ О ПОРЕЗУ НА НЕПОКРЕТНОСТИ Службени гласник У примјени од У примјени до Ћир. Лат.
Важећи прописи о порезу на непокретности
1. Правилник о упису у фискални регистар непокретности 100/16 03.12.2016.
2. Правилник о пореском рачуну и начину плаћања пореза на непокретности 100/16 03.12.2016.
3. Рјешење о вриједностима коефицијената за корекцију процијењене тржишне вриједности непокретности за 2018. годину 10/18 01.01.2018.
4. Рјешење о вриједностима коефицијената за корекцију процијењене тржишне вриједности непокретности за 2019. годину 9/19 01.01.2019.
5. Рјешење о вриједностима коефицијената за корекцију процијењене тржишне вриједности непокретности за 2020. годину 6/20 01.01.2020.
Неважећи прописи о порезу на непокретности
1. Правилник о упису у фискални регистар непокретности 16/09 14.03.2009. 02.12.2016.
1.1. Правилник о измјенама и допунама правилника о упису у фискални регистар непокретности 87/09 08.12.2009. 02.12.2016.
2. Правилник о пореском рачуну начину плаћања пореза на непокретности 29/09 23.04.2009. 02.12.2016.
2.1. Правилник о пореском рачуну начину плаћања пореза на непокретности-исправка 33/09
Правилник о измјенама и допунама правилника о пореском рачуну начину плаћања пореза на непокретности 22/12 21.03.2012. 02.12.2016.
Правилник о процјени вриједности непокретности 37/09 16.05.2009. 31.12.2015.
Правилник о измјенама правилника о процјени вриједности непокретности 22/12 21.03.2012. 31.12.2015.
2.2. Рјешење о вриједностима коефицијената за корекцију процијењене тржишне вриједности непокретности за 2012. годину 73/12 01.01.2012. 31.12.2015.
2.3. Рјешење о вриједностима коефицијената за корекцију процијењене тржишне вриједности непокретности за 2016. годину 37/16 01.01.2016. 31.12.2065.
2.4. Рјешење о вриједностима коефицијената за корекцију процијењене тржишне вриједности непокретности за 2017. годину 28/17 01.01.2017. 31.12.2017.