Пореска Управа Републике Српске > Правна лица > Прописи о регистрацији пореских обвезника – подзаконски акти

ПРОПИСИ О РЕГИСТРАЦИЈИ ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА

 

Број ПРОПИСИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА Службени гласник У примјени од У примјени до Ћир. Лат.
Важећи прописи за регистрацију пореских обвезника
1. Правилник o поступку регистрације и идентификације пореских обвезника 31/21 16.04.2021.
Неважећи прописи за регистрацију пореских обвезника
1. Правилник о регистрацији и идентификацији пореских обвезника 104/03 18.12.2003. 06.01.2007.
1.1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о регистрацији и идентификацији пореских обвезника 129/06 07.01.2007. 02.04.2010.
2. Правилник о регистрацији и идентификацији пореских обвезника 25/10 03.04.2010. 01.02.2013.
3. Правилник о условима и начину регистрације и идентификације пореских обвезника 4/13 02.02.2013. 15.04.2021.