ПЦ Бања Лука – Прописи о таксама – подзаконски акти

Пореска Управа Републике Српске > Правна лица > Прописи о таксама – подзаконски акти > ПЦ Бања Лука – Прописи о таксама – подзаконски акти

ПРОПИСИ О ТАКСАМА

 

1.Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник Града Бијељина“)6/1206.04.2012.

1.Одлука о о висини паушалног износа боравишне таксе за угоститеље који пружају услуге смјештајау кући за одмор,апартману и соби за изнајмљивање(„Службени гласник општине Власеница“)3/1601.04.2016.

Број ПРОПИСИ О ПОРЕЗУ НА НЕПОКРЕТНОСТИ Службени гласник У примјени од У примјени до Ћир. Лат.
Важећи прописи о таксама
  Б) КОМУНАЛНА ТАКСА
  Одлуке о комуналним таксама
  ПЦ Бања Лука
1. Одлука о комуналним таксама града Бања Лука, („Службени гласник града Бања Лука“) 14/12 20.06.2012.
1.1. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама града Бања Лука
(„Службени гласник града Бања Лука“)
26/13 01.01.2014.
1.2. Одлука о измјени одлуке о комуналним таксама Града Бања Лука
(„Службени гласник града Бања Лука“)
16/14 30.04.2014.
1.3. Одлука о измјени одлуке о комуналним таксама Града Бања Лука
(„Службени гласник града Бања Лука“)
8/17 14.03.2017.
1.4. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама
(„Службени гласник града Бања Лука“)
43/18 01.12.2018.
1.5. Одлука о комуналним таксама Града Бања Лука
(„Службени гласник града Бања Лука“)
12/19 19.04.2019.
2. Одлука о комуналним таксама општине Градишка
(„Службени гласник општине Градишка“)
3/18 06.03.2018.
3. Одлука о комуналним таксама општине Источни Дрвар („Службени гласник општине Источни Дрвар“) 7/17 01.08.2017.
4. Одлука о комуналним таксама општине Језеро („Службени гласник општине Језеро“) 2/12 11.05.2012.
4.1. Одлука о измјени одлуке о комуналним таксама Општине Језеро („Службени гласник општине Језеро“) 7/18 04.01.2019.
5. Одлука о комуналним таксама општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“) 4/19 13.03.2019.
5.1. Закључак општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“) 24/18 07.12.2018.
6. Одлука о комуналним таксама општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“) 3/21 17.03.2021.
7. Одлука о комуналним таксама општине Лакташи („Службени гласник општине Лакташи“) 2/12 28.04.2021.
7.1. Одлука о комуналним таксама општине Лакташи („Службени гласник општине Лакташи“) 4/21 29.04.2021.
8. Одлука о комуналним таксама општине Купрес („Службени гласник општине Купрес“) 2/12 20.03.2012.
9. Одлука о комуналним таксама општине Мркоњић Град („Службени гласник општине Мркоњић Град“) 1/17 05.05.2012.
9.1. Одлука допуни Одлуке о комуналним таксама општине Мркоњић Град („Службени гласник општине Мркоњић Град“) 9/18 25.15.2018.
10. Одлука о комуналним таксама општине Петровац („Службени гласник општине Петровац“) 5/12 28.09.2012.
11. Одлука о комуналним таксама општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“) 20/12 25.08.2012.
11.1. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама општине Прњавор
(„Службени гласник општине Прњавор“)
13/14 19.06.2014.
11.2. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама општине Прњавор
(„Службени гласник општине Прњавор“)
17/14 24.07.2014.
11.3. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама
(„Службени гласник општине Прњавор“)
9/16 30.03.2016.
12. Одлука о комуналним таксама општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“) 3/12 22.05.2012.
12.1. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“) 4/21 13.03.2021.
13. Одлука о комуналним таксама општине Шипово („Службени гласник општине Шипово“) 13/18 18.12.2018.
13.1. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама општине Шипово („Службени гласник општине Шипово“) 16/18 01.01.2019.
13.2. Oдлука о измјенама  Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Шипово”) 13/19 08.03.2019.
13.3. Одлука Уставног суда Републике Српске о неуставности Одлуке о комуналним таксама општине Шипово за истакнуто пословно име тарифни број 1, област 47, разред 47.73 120/20 07.12.2020.
13.4. Одлука Уставног суда Републике Српске о неуставности Одлуке о комуналним таксама општине Шипово за истакнуто пословно име тарифни број 1, област 35,грана 35.1, разред 35.11 45/21 19.05.2021.
14. Одлука о комуналним таксама општине Србац („Службени гласник општине Србац“) 1/13 19.02.2013.
14.1. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама општине Србац
(„Службени гласник општине Србац“)
9/13 14.06.2013.
14.2. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама Општине Србац
(„Службени гласник општине Србац“)
2/14 12.03.2014.
14.3. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама општине Србац
(„Службени гласник општине Србац“)
5/19 24.04.2019.
14.4. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама општине Србац („Службени гласник општине Србац“) 9/20 17.06.2020.
15. Одлука о комуналним таксама општине Челинац („Службени гласник општине Челинац“) 2/12 13.03.2012.
  В) БОРАВИШНА ТАКСА
1. Правилник о облику и садржају извјештаја о броју корисника услуга смјештаја и износу наплаћене боравишне таксе 49/06 07.06.2006. 18.02.2019
2. Правилник о облику и садржају пријаве о износу обрачунатог паушалног износа боравишне таке 24/16 05.04.2016.
3. Правилник о облику и садржају извјештаја о броју корисника услуга смјештаја и износу наплаћене боравишне таксе 11/19 19.02.2019.
  Одлуке о боравишним таксама
  ПЦ Бања Лука
1. Одлука о висини боравишне таксе („Службени гласник града Бања Лука“) 5/16 28.04.2016.
1.1. Одлука о допуни Одлуке о висини боравишне таксе („Службени гласник града Бања Лука“) 9/16 13.04.2016.
2. Одлука о боравишној такси („Службени гласник општине Градишка“) 1/17 10.03.2017.
3. Одлука о висини боравишне таксена територији општине Котор Варош („Службени гласник општине Котор Варош“) 7/16 13.07.2016.
4. Одлука о висини боравишне таксе („Службени гласник општине Лакташи“) 4/16 20.02.2016.
5. Одлука o боравишној такси („Службени гласник општине Мркоњић Град“) 7/16 06.01.2017.
6. Одлука o боравишној такси („Службени гласник општине Шипово“) 3/17 22.06.2012.
7. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник општине Рибник“) 4/17 29.03.2017.
8. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник општине Србац“) 4/12 15.06.2012
8.1. Одлука о допуни Одлуке o висини боравишне таксе („Службени гласник општине Србац“) 12/16 21.12.2016.
9. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Прњавор“) 9/16 30.03.2016.
10. Одлука о висини боравишне таксе – Кнежево 4/19 13.03.2019.
11. Одлука о висини боравишне таксе – Петровац 1/16 05.02.2016.