ПЦ Бијељина – прописи и таксама – подзаконски акти

Пореска Управа Републике Српске > Правна лица > Прописи о таксама – подзаконски акти > ПЦ Бијељина – прописи и таксама – подзаконски акти

ПРОПИСИ О ТАКСАМА

 

1.Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник Града Бијељина“)6/1206.04.2012.

1.Одлука о о висини паушалног износа боравишне таксе за угоститеље који пружају услуге смјештајау кући за одмор,апартману и соби за изнајмљивање(„Службени гласник општине Власеница“)3/1601.04.2016.

Број ПРОПИСИ О ПОРЕЗУ НА НЕПОКРЕТНОСТИ Службени гласник У примјени од У примјени до Ћир. Лат.
Важећи прописи о таксама
  Б) КОМУНАЛНА ТАКСА
  Одлуке о комуналним таксама
  ПЦ Бијељина
1. Одлука о комуналним таксама града Бијељина („Службени гласник града Бијељина“) 6/12 07.04.2012. 08.04.2021.
1.1. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама града Бијељина („Службени гласник града Бијељина“) 13/13 06.06.2013. 08.04.2021.
1.2. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама града Бијељина („Службени гласник града Бијељина“) 27/13 07.01.2014. 08.04.2021.
1.3. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама града Бијељина („Службени гласник града Бијељина“) 05/14 01.04.2014. 08.04.2021.
1.4. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама града Бијељина („Службени гласник града Бијељина“) 5/15 24.03.2015. 08.04.2021.
1.5. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама града Бијељина („Службени гласник града Бијељина“) 7/16 15.04.2016. 08.04.2021.
1.6. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама града Бијељина („Службени гласник града Бијељина“) 12/16 25.05.2016. 08.04.2021.
1.7. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама града Бијељина („Службени гласник града Бијељина“) 30/16 15.12.2016. 08.04.2021.
1.8. Одлука о измјенама и допунама одлуке комуналним таксама („Службени гласник града Бијељина“) 5/17 23.03.2017. 08.04.2021.
1.9. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама града Бијељина („Службени гласник града Бијељина“) 27/17 01.01.2018. 08.04.2021.
1.10. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама града Бијељина („Службени гласник града Бијељина“) 7/18 05.04.2018. 08.04.2021.
1.11. Одлука о комуналним таксама града Бијељина („Службени гласник града Бијељина“) 8/21 09.04.2021.
1.12. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама града Бијељина („Службени гласник града Бијељина“) 12/21 07.05.2021.
2. Одлука о комуналним таксама општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“) 10/13 26.06.2013.
2.1. Одлука о измјени Одлуке о општинским комуналним таксама („Службени гласник општине Доњи Жабар“) 28/13 26.11.2013.
3. Одлука о комуналним таксама општине Лопаре („Службени гласник општине Лопаре) 3/12 02.04.2012.
3.1. Одлука о измјени и допуни Одлуке о комуналним таксама општине Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“) 2/14 28.02.2014.
3.2. Одлука о ослобађању обавезе плаћања комуналне таксе за истакнуту фирму на територији општине Лопаре за 2014. годину („Службени гласник општине Лопаре“) 12/14 25.02.2014.
3.3. Одлука о измјени Одлуке о комуналним таксама општине Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“) 4/12 25.04.2014.
3.4. Одлука о измјени Одлуке о комуналним таксама општине Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“) 3/15 08.05.2015.
3.5. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама општине Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“) 15/18 13.12.2018.
4. Одлука о комуналним таксама општине Пелагићево („Службени гласник општине Пелагићево“) 3/12 11.05.2012.
4.1. Одлука о изменама Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Пелагићево“) 5/13 14.05.2013.
5. Одлука о комуналним таксама општине Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“) 12/16 07.01.2017.
6. Одлука о комуналним таксама општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“) 2/12 13.03.2012. 11.10.2017.
6.1. Одлука о допуни Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Шамац“) 12/13 07.11.2013. 11.10.2017.
6.2. Одлука о допуни Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Шамац“) 5/15 13.05.2015. 11.10.2017.
6.3. Одлука о комуналним таксама („Службени гласник општине Шамац“) 18/17 12.10.2017. 11.05.2021.
6.4. Одлука о комуналним таксама општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“) 7/21 12.05.2021.
  В) БОРАВИШНА ТАКСА
1. Правилник о облику и садржају извјештаја о броју корисника услуга смјештаја и износу наплаћене боравишне таксе 49/06 07.06.2006. 18.02.2019
2. Правилник о облику и садржају пријаве о износу обрачунатог паушалног износа боравишне таке 24/16 05.04.2016.
3. Правилник о облику и садржају извјештаја о броју корисника услуга смјештаја и износу наплаћене боравишне таксе 11/19 19.02.2019.
  Одлуке о боравишним таксама
  ПЦ Бијељина
1.2. Одлука o висини боравишне таксе која се плаћа на подручју Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“) 3/16 08.04.2016.
2. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник општине Доњи Жабар“) 5/12 08.04.2012.
2.1. Одлука o измјени и допуни Одлуке висини боравишне таксе („Службени гласник општине Доњи Жабар“) 4/16 16.06.2016.
3. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник општине Лопаре“) 2/16 02.04.2016.
4. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник општине Пелагићево“)
5. Одлука o висини боравишне таксе („Службени билтен општине Угљевик“) 1/16 10.03.2016.
6. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник општине Шамац“) 4/16 15.04.2016.