Прописи о утврђивању поријекла имовине и посебном порезу на имовину – законска акта

Пореска Управа Републике Српске > Правна лица > Прописи о утврђивању поријекла имовине и посебном порезу на имовину – законска акта

Прописи о утврђивању поријекла имовине и посебном порезу на имовину

 

Број ПРОПИСИ   Службени гласник У примјени од У примјени до Ћир. Лат.
Важећи прописи  
1. Закон о утврђивању поријекла имовине и посебном порезу на имовину 15/22 03.03.2022.