Propisi o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu – zakonska akta

Poreska Uprava Republike Srpske > Pravna lica > Propisi o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu – zakonska akta

Propisi o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu

 

BrojPROPISI  Službeni glasnikU primjeni odU primjeni doĆir.Lat.
Važeći propisi  
1.Zakon o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu15/2203.03.2022.