Предузетници

Актуелно

Истек рока за подношење Мјесечне пријаве пореза по одбитку -Образац 1002 за порез, Мјесечне пореске пријаве за малог предузетника -Образац 1007 и Мјесечне пријаве –Извјештај боравишне таксе –Образац МП-ИБТ за мјесец август 2023. године

Истек рока за подношење Мјесечне пријаве пореза по одбитку -Образац 1002 за доприносе за мјесец јун 2023    

Истек рока за подношење Мјесечне пријаве пореза по одбитку -Образац 1002 за порез, Мјесечне пореске пријаве за малог предузетника -Образац 1007 и Мјесечне пријаве –Извјештај боравишне таксе –Образац МП-ИБТ за мјесец јун 2023. године

Истек рока за подношење Мјесечне пријаве пореза по одбитку -Образац 1002 за доприносе за мјесец мај 2023    

Истек рока за подношење Мјесечне пријаве пореза по одбитку -Образац 1002 за порез, Мјесечне пореске пријаве за малог предузетника -Образац 1007 и Мјесечне пријаве –Извјештај боравишне таксе –Образац МП-ИБТ за мјесец април 2023. године

Вебинар: Подношење Годишње пореске пријаве за порез на доходак – Образац 1004

Образац 1004 – Годишња пореска пријава за порез на доходак

Образац 1005 – Прилог уз Годишњу пријаву за порез на доходак

Образац 1006 – Прилог уз Годишњу пријаву за порез на доходак за лица која остварују доходак од самосталне дјелатности

Видео упутство за порески губитак

Просјечна бруто плата за 2022. годину

Најнижа плата за 2023. годину

Електронске услуге за правна лица и предузетнике

Провјера валидности електронски достављених докумената

Упутство за пореске обвезнике за пријављивање на портал за електронско подношење пореских пријава и инсталацију апликације за потписивање пореских пријава

Примјери попуњених Захтјева за додјелу приступних права за подношење пореских пријава у електронском облику