Предузетници

Актуелно

Истек рока за подношење Мјесечне пријаве пореза по одбитку -Образац 1002 за порез, Мјесечне пореске пријаве за малог предузетника -Образац 1007 и Мјесечне пријаве –Извјештај боравишне таксе –Образац МП-ИБТ за мјесец јун 2024. године      

Ток поступка иницијалне фискализације

Вебинар: Покретање поступка иницијалне фискализације за Прву групу обвезника фискализације

Позив за закључења уговора о коришћењу електронског сандучета

Обавјештење о новинама  у програму за  електронско подношење Годишње пореске пријаве за порез на доходак, Образац 1004

Истек рока за подношење Мјесечне пријаве пореза по одбитку -Образац 1002 за порез, Мјесечне пореске пријаве за малог предузетника -Образац 1007 и Мјесечне пријаве –Извјештај боравишне таксе –Образац МП-ИБТ за мјесец јануар 2024. године    

Вебинар: Подношење Годишње пореске пријаве за порез на доходак – Образац 1004

Образац 1004 – Годишња пореска пријава за порез на доходак

Образац 1005 – Прилог уз Годишњу пријаву за порез на доходак

Образац 1006 – Прилог уз Годишњу пријаву за порез на доходак за лица која остварују доходак од самосталне дјелатности

Видео упутство за порески губитак

Просјечна бруто плата за 2022. годину

Најнижа плата за 2023. годину

Електронске услуге за правна лица и предузетнике

Провјера валидности електронски достављених докумената

Упутство за пореске обвезнике за пријављивање на портал за електронско подношење пореских пријава и инсталацију апликације за потписивање пореских пријава

Примјери попуњених Захтјева за додјелу приступних права за подношење пореских пријава у електронском облику