Предузетници

Актуелно

Позив за подношење годишњих пореских пријава за предузетнике

Вебинар: Подношење Годишње пореске пријаве за порез на доходак – Образац 1004

Годишња пријава за порез на доходак, Образац 1004

Образац 1005 – Прилог уз Годишњу пријаву за порез на доходак

Образац 1006 – Прилог уз Годишњу пријаву за порез на доходак за лица која остварују доходак од самосталне дјелатности

Видео упутство за порески губитак

Просјечна бруто плата за 2022. годину

Најнижа плата за 2023. годину

Електронске услуге Пореске управе Републике Српске

Провјера валидности електронски достављених докумената

Упутство за пореске обвезнике за пријављивање на портал за електронско подношење пореских пријава и инсталацију апликације за потписивање пореских пријава

Примјери попуњених Захтјева за додјелу приступних права за подношење пореских пријава у електронском облику