Pregled propisa

                                                                 ZAKONI

Broj                                                                                  ZAKONI Službeni glasnik U primjeni od Ćir. Lat.
 
1. Zakon o fiskalizaciji 15/22 03.03.2022.

 

 

                                                     VAŽEĆI PRAVILNICI

Broj                                                                                PRAVILNICI Službeni glasnik U primjeni od Ćir. Lat.
 
1. Pravilnik o dostavljanju podataka i generisanju oznake poslovnog prostora i mjesta prometa 48/22 04.06.2022.
2. Pravilnik o odobravanju, upotrebi i registru elemenata elektronskih fiskalnih uređaja 48/22 04.06.2022.
3. Pravilnik o fiskalnom računu 48/22 04.06.2022.
4. Pravilnik o odobravanju operatera fiskalnog sistema 72/23 23.08.2023.

 

                                                  NEVAŽEĆI PRAVILNICI

Broj                                                                               PRAVILNICI Službeni glasnik U primjeni od Ćir. Lat.
1. Pravilnik o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama fiskalne kase, sadržaju formulara i načinu ispitivanja uzorka tipa fiskalne kase 13/08 21.02.2008
1.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama fiskalne kase, sadržaju formulara i načinu ispitivanja uzorka tipa fiskalne kase 121/08 31.12.2008
2. Pravilnik o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama terminala, sadržaju formulara i načinu ispitivanja uzorka tipa terminala 13/08 21.02.2008
2.1. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama terminala, sadržaju formulara i načinu ispitivanja uzorka tipa terminala 121/08 31.12.2008
3. Pravilnik o funkcionalnim karakteristikama softverske aplikacije, sadržaju formulara i načinu ispitivanja uzorka tipa softverske aplikacije 13/08 21.02.2008
3.1. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o funkcionalnim karakteristikama softverske aplikacije, sadržaju formulara i načinu ispitivanja uzorka tipa softverske aplikacije 121/08 31.12.2008
4. Pravilnik o izgledu fiskalnih dokumenata, značenju pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima i konturama fiskalnog loga 13/08 21.02.2008
5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnik o izgledu fiskalnih dokumenata, značenju pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima i konturama fiskalnog loga 121/08 31.12.2008
6. Pravilnik o sadržaju Zapisnika o uništavanju fiskalnog modula 18/08 07.03.2008
7. Pravilnik o sadržaju Zahtjeva za zamjenu fiskalnog modula 18/08 07.03.2008
8. Pravilnik o sadržaju Zahtjeva za naknadnu fiskalizaciju usljed servisiranja 18/08 07.03.2008
8.1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju Zahtjeva za naknadnu fiskalizaciju usljed servisiranja 16/09 14.03.2009
9. Pravilnik o sadržaju Zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju 18/08 07.03.2008
10. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju Zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju 74/08 20.08.2008
11. Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu vođenja dosijea i Servisne knjižice softverske aplikacije 18/08 07.03.2008
12. Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu vođenja dosijea i Servisne knjižice terminala 18/08 07.03.2008
13. Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu vođenja dosijea i Servisne knjižice fiskalne kase 18/08 07.03.2008
14. Pravilnik o sadržaju pisanog fiskalnog računa i načinu njegovog izdavanja 18/08 07.03.2008
14.1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju pisanog fiskalnog računa i načinu njegovog izdavanja 121/08 31.12.2008
15. Pravilnik o sadržaju pisanog reklamiranog računa i načinu njegovog izdavanja 18/08 07.03.2008
15.1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju pisanog reklamiranog računa i načinu njegovog izdavanja 121/08 31.12.2008
16. Pravilnik o sadržaju i vođenju knjige dnevnih izvještaja 18/08 07.03.2008
17. Pravilnik o dinamici fiskalizacije 55/08 21.06.2008
17.1. Ispravka Pravilnika o dinamici fiskalizacije 73/08 16.08.2008
17.2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dinamici fiskalizacije 92/08 08.10.2008
17.3. Pravilnik o iznjenama i dopunama Pravilnika o dinamici fiskalizacije 118/08 24.12.2008
17.4. Pravilnik o dopunama Pravilnika o dinamici fiskalizacije 121/08 08.01.2009
17.5. Pravilnik o iznjenama Pravilnika o dinamici fiskalizacije 21/09 01.04.2009
17.6. Pravilnik o iznjenama Pravilnika o dinamici fiskalizacije 58/09 08.07.2009
18. Pravilnik o izgledu i sadržaju oznake kojom se označava objekat u slučaju izricanja mjere zabrane obavljanja djelatnosti, kao i načinu označavanja takvog objekta 71/08 08.08.2008
19. Pravilnik o izgledu i sadržaju obavještenja koje obveznik ističe u objektu u kome vrši promet robe, odnosno usluga 71/08 08.08.2008
20. Pravilnik o izgledu servisne, fiskalne i programske plombe 71/08 08.08.2008
21. Pravilnik o sadržaju evidencije o ovlašćenim servisima i serviserima 16/09 14.03.2009
22. Pravilnik o sadržaju evidencije o fiskalizovanim kasama 16/09 14.03.2009
23. Pravilnik o sadržaju zahtjeva za promjenu naziva i adrese prodajnog mjesta 16/09 14.03.2009
24. Pravilnik o sadržaju zahtjeva za brisanje  iz registra fiskalizovanih kasa 86/14 07.10.2014
25. Pravilnik o uslovima, postupku i načinu izvršenja mjere zabrane obavljanja djelatnosti… 25/15 10.04.2015
26. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o zanatskim djelatnostima 80/18 06.09.2018
27. Šifarnik zemalja