Јединствени систем регистрације

Пореска Управа Републике Српске > Предузетници > Јединствени систем регистрације
Број НАЗИВ ПРОПИСА Службени гласник У примјени од Ћир. Лат.
ЗАКОНИ
1. Закон о пореском поступку Републике Српске 78/20 13.08.2020.
ПРАВИЛНИЦИ
1. Правилник о условима и начину регистрације и идентификације пореских обвезника 31/21 16.04.2021.