Poreska Uprava Republike Srpske > Preduzetnici > Obrasci > Poreske prijave za takse

Obrasce i uputstva za njihovo popunjavanje, osim na ovoj stranici, možete besplatno dobiti i u svim područnim jedinicama Poreske uprave. Prijave je potrebno dostaviti u dva primjerka lično ili putem pošte na adresu vaše područne jedinice, sa naznakom naziva poreske prijave.

Klikom na ikonicu birate između Word, Excel ili pdf tipa dokumenta. Word i Excel dokumenti su prilagođeni za elektronsko popunjavanje od strane korisnika.

BrojPropisiSlužbeni glasnik Republike SrpskePočetak primjene propisaPrestanak važenja propisaĆir.Lat.
I VAŽEĆE PORESKE PRIJAVE / Propis objavljivanja obrazaca
A) POSEBNA REPUBLIČKA TAKSA
1.Uputstvo za podnošenje poreske prijave za posebnu republičku taksu8/15
1.1.PP GRT – Poreska prijava za posebnu republičku taksu01.01.2015.
B) KOMUNALNA TAKSA
Obrasci113/03
1.PP KT – Poreska prijava za komunalanu taksu01.01.2004.
V) BORAVIŠNA TAKSA
1.Pravilnik o obliku i sadržaju izvještaja o broju korisnika usluga smještaja i iznosu naplćene boravišne takse11/19
1.1.MP IBT Mjesečna prijava izvještaj boravišne takse01.01.2019.
2.Pravilnik o obliku i sadržaju prijave o iznosu obračunatog paušalnog iznosa boavišne takse24/16
2.1.GP PIBT –Godišnja prijava paušalnog iznosa boravišne takse01.01.2016.
II NEVAŽEĆE PORESKE PRIJAVE / Propis objavljivanja obarazaca
A) POSEBNA REPUBLIČKA TAKSA
1.Uputstvo za podnošenje poreske prijave za posebnu republičku taksu89/14Preuzmi pdf dokument
1.1.PP GRT – Poreska prijava za posebnu republičku taksu01.01.2010.31.12.2014.Preuzmi pdf dokument
1.2.PP GRT – Poreska prijava za posebnu republičku taksu01.01.2014.31.12.2014Preuzmi pdf dokument
2.Pravilnik o obliku i sadržaju izvještaja o broju korisnika usluga smještaja i iznosu naplćene boravišne takse49/05Preuzmi pdf dokument
2.1.MP IBT Mjesečna prijava izvještaj boravišne takse01.06.2006.18.02.2019.Preuzmi pdf dokument