Пореска Управа Републике Српске > Предузетници > Обрасци > Регистрација пореских обвезника

Обрасце и упутства за њихово попуњавање, осим на овој страници, можете бесплатно добити и у свим подручним јединицама Пореске управе. Пријаве је потребно доставити у два примјерка лично или путем поште на адресу ваше подручне јединице, са назнаком назива пореске пријаве.

Кликом на иконицу бирате између Word, Excel или pdf типа документа. Word и Excel документи су прилагођени за електронско попуњавање од стране корисника.

Број Прописи Службени гласник Републике Српске Почетак примјене прописа Престанак важења прописа Ћир. Лат.
  I ВАЖЕЋЕ ПРИЈАВЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА / Пропис објављивања образаца
1. Правилник о поступку регистрације и идентификације пореских обвезника 31/21 16.04.2021.
1.1. Образац ПР-1 – Пријава за регистрацију/ евидентирање правног лица 31/21 16.04.2021.
1.1.1. Упутство за попуњавање обрасца ПР-1 31/21 16.04.2021.
1.2. Образац ПР-2 – Пријава за регистрацију/ евидентирање предузетника 31/21 16.04.2021.
1.2.1. Упутство за попуњавање обрасца ПР-2 31/21 16.04.2021.
1.3. Образац ПР-3 – Пријава за регистрацију/ евидентирање странца 31/21 16.04.2021.
1.3.1. Упутство за попуњавање обрасца ПР-3 31/21 16.04.2021.
1.4. Образац ППР-1 – Пријава промјене о регистрацији/ евидентирању правног лица 31/21 16.04.2021.
1.4.1. Упутство за попуњавање обрасца ППР-1 31/21 16.04.2021.
1.5. Образац ППР-2 – Пријава промјене о регистрацији/ евидентирању предузетника 31/21 16.04.2021.
1.5.1. Упутство за попуњавање обрасца ППР-2 31/21 16.04.2021.
1.6. Образац ППР-3 – Пријава промјене о регистрацији/ евидентирању странца 31/21 16.04.2021.
1.6.1. Упутство за попуњавање обрасца ППР-3 31/21 16.04.2021.
1.8. Образац-ПР – Потврда о регистрацији 02.02.2013.
1.9. Образац-ПЕ – Потврда о евидентирању 02.02.2013.
1.10. Образац-ПО – Потврда о одјави 02.02.2013.
II НЕВАЖЕЋЕ ПРИЈАВЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА / Пропис објављивања образаца
1. Правилник о условима и начину регистрације и идентификације пореских обвезника 4/13 02.02.2013. 15.04.2021.
1.1. Образац ПР-1 – Пријава за регистрацију/ евидентирање правног лица 02.02.2013. 15.04.2021.
1.2. Упутство за попуњавање обрасца ПР-1 02.02.2013. 15.04.2021.
1.3. Образац ПР-2 – Пријава за регистрацију/ евидентирање предузетника 02.02.2013. 15.04.2021.
1.4. Упутство за попуњавање обрасца ПР-2 02.02.2013. 15.04.2021.
1.5. Образац ПР-3 – Пријава за регистрацију/ евидентирање странца 02.02.2013. 15.04.2021.
1.6. Упутство за попуњавање обрасца ПР-3 02.02.2013. 15.04.2021.
1.7. Образац ППР-1 – Пријава промјене о регистрацији/ евидентирању правног лица 02.02.2013. 15.04.2021.
1.8. Упутство за попуњавање обрасца ППР-1 02.02.2013. 15.04.2021.
1.9. Образац ППР-2 – Пријава промјене о регистрацији/ евидентирању предузетника 02.02.2013. 15.04.2021.
1.10. Упутство за попуњавање обрасца ППР-2 02.02.2013. 15.04.2021.
1.11. Образац ППР-3 – Пријава промјене о регистрацији/ евидентирању странца 02.02.2013. 15.04.2021.
1.12. Упутство за попуњавање обрасца ППР-3 02.02.2013. 15.04.2021.
1.13. Образац ПР-1А – Пријава регистрације повезаних/ удружених правних лица 02.02.2013. 15.04.2021.
1.14. Упутство за попуњавање обрасца ПР-1А 02.02.2013. 15.04.2021.
1.15. Образац ППР-1А – Пријава промјене о регистрацији повезаних/ удружених правних лица 02.02.2013. 15.04.2021.
1.16. Упутство за попуњавање обрасца ППР-1А 02.02.2013. 15.04.2021.
2. Правилник о регистрацији и идентификацији пореских обвезника 1204/03 Преузми pdf документ
2.1. Образац ПЗР-1 – Пријава за регистрацију по основу обављања дјелатности, са упутством за попуну обрасца ПЗР-1 18.12.2003 06.01.2007.
2.2. Образац ПЗР-2 – Пријава промјена о регистрацији, са упутством за попуну обрасца ПЗР-2 18.12.2003 02.04.2010.
2.3. Образац-ПР – Потврда о регистрацији 18.12.2003 02.04.2010.
2.4. Образац-ПЕ – Потврда о евидентирању 18.12.2003 02.04.2010.
2.5. Образац-ПО – Потврда о одјави 18.12.2003 02.04.2010.
3. Правилник о измјенама и допунама Правилника о регистрацији и идентификацији пореских обвезника 129/06 Преузми pdf документ
    3.1. Образац ПР-1 – Пријава за регистрацију правног лица, са упутством за попуњавање обрасца ПР-1 07.01.2007. 02.04.2010.
   3.2. Образац ПР-2 – Пријава за регистрацију предузетника, са упутством за попуњавање обрасца ПР-2 за предузетнике и њихове организационе јединице 07.01.2007. 02.04.2010.
   3.3. Образац ПР-3 – Пријава за регистрацију странца-физичког лица, са упутством за попуњавање обрасца ПР-3 за физичка лица – странце 07.01.2007. 02.04.2010.
3.4. Образац ППР-1 – Пријава промјене о регистрацији правног лица, са упутством за попуњавање обрасца ППР-1 07.01.2007. 02.04.2010.
3.5. Образац ППР-2 – Пријава промјене о регистрацији предузетника, са упутством за попуњавање обрасца ППР-2 и њихове организационе јединице 07.01.2007. 02.04.2010.
3.6. Образац ППР-3 – Пријава промјене о регистрацији странца-физичког лица, са упутством за попуњавање обрасца ППР-3 07.01.2007. 02.04.2010.
4. Образац 1106-Захтјев за статус малог пореског обвезника 01.01.2008. 02.04.2010.
5. Образац 1107-Пореска пријасва малог пореског обвезника 01.01.2008. 02.04.2010.
6. Правилник о регистрацији и идентификацији пореских обвезника 25/10 Преузми pdf документ
6.1. Образац ПР-1 – Пријава за регистрацију/ евидентирање правног лица 03.04.2010. 01.02.2013.
6.2. Образац ПР-2 – Пријава за регистрацију/ евидентирање предузетника 03.04.2010. 01.02.2013.
6.3. Образац ПР-3 – Пријава за регистрацију/ евидентирање странца-физичког лица 03.04.2010. 01.02.2013.
6.4. Образац ППР-1 – Пријава промјене о регистрацији/ евидентирању правног лица 03.04.2010. 01.02.2013.
6.5. Образац ППР-2 – Пријава промјене о регистрацији/ евидентирању предузетника 03.04.2010. 01.02.2013.
36.6. Образац ППР-3 – Пријава промјене о регистрацији/ евидентирању странца-физичког лица 03.04.2010. 01.02.2013.
6.7. Образац-ПР – Потврда о регистрацији 03.04.2010. 01.02.2013.
6.8. Образац-ПЕ – Потврда о евидентирању 03.04.2010. 01.02.2013.
6.9. Образац-ПО – Потврда о одјави 03.04.2010. 01.02.2013.