Poreska Uprava Republike Srpske > Preduzetnici > Obrasci > Registracija poreskih obveznika

Obrasce i uputstva za njihovo popunjavanje, osim na ovoj stranici, možete besplatno dobiti i u svim područnim jedinicama Poreske uprave. Prijave je potrebno dostaviti u dva primjerka lično ili putem pošte na adresu vaše područne jedinice, sa naznakom naziva poreske prijave.

Klikom na ikonicu birate između Word, Excel ili pdf tipa dokumenta. Word i Excel dokumenti su prilagođeni za elektronsko popunjavanje od strane korisnika.

BrojPropisiSlužbeni glasnik Republike SrpskePočetak primjene propisaPrestanak važenja propisaĆir.Lat.
  I VAŽEĆE PRIJAVE ZA REGISTRACIJU PORESKIH OBVEZNIKA / Propis objavljivanja obrazaca
1.Pravilnik o postupku registracije i identifikacije poreskih obveznika31/2116.04.2021.
1.1.Obrazac PR-1 – Prijava za registraciju/ evidentiranje pravnog lica31/2116.04.2021.
1.1.1.Uputstvo za popunjavanje obrasca PR-131/2116.04.2021.
1.2.Obrazac PR-2 – Prijava za registraciju/ evidentiranje preduzetnika31/2116.04.2021.
1.2.1.Uputstvo za popunjavanje obrasca PR-231/2116.04.2021.
1.3.Obrazac PR-3 – Prijava za registraciju/ evidentiranje stranca31/2116.04.2021.
1.3.1.Uputstvo za popunjavanje obrasca PR-331/2116.04.2021.
1.4.Obrazac PPR-1 – Prijava promjene o registraciji/ evidentiranju pravnog lica31/2116.04.2021.
1.4.1.Uputstvo za popunjavanje obrasca PPR-131/2116.04.2021.
1.5.Obrazac PPR-2 – Prijava promjene o registraciji/ evidentiranju preduzetnika31/2116.04.2021.
1.5.1.Uputstvo za popunjavanje obrasca PPR-231/2116.04.2021.
1.6.Obrazac PPR-3 – Prijava promjene o registraciji/ evidentiranju stranca31/2116.04.2021.
1.6.1.Uputstvo za popunjavanje obrasca PPR-331/2116.04.2021.
1.8.Obrazac-PR – Potvrda o registraciji02.02.2013.
1.9.Obrazac-PE – Potvrda o evidentiranju02.02.2013.
1.10.Obrazac-PO – Potvrda o odjavi02.02.2013.
II NEVAŽEĆE PRIJAVE ZA REGISTRACIJU PORESKIH OBVEZNIKA / Propis objavljivanja obrazaca
1.Pravilnik o uslovima i načinu registracije i identifikacije poreskih obveznika4/1302.02.2013.15.04.2021.
1.1.Obrazac PR-1 – Prijava za registraciju/ evidentiranje pravnog lica02.02.2013.15.04.2021.
1.2.Uputstvo za popunjavanje obrasca PR-102.02.2013.15.04.2021.
1.3.Obrazac PR-2 – Prijava za registraciju/ evidentiranje preduzetnika02.02.2013.15.04.2021.
1.4.Uputstvo za popunjavanje obrasca PR-202.02.2013.15.04.2021.
1.5.Obrazac PR-3 – Prijava za registraciju/ evidentiranje stranca02.02.2013.15.04.2021.
1.6.Uputstvo za popunjavanje obrasca PR-302.02.2013.15.04.2021.
1.7.Obrazac PPR-1 – Prijava promjene o registraciji/ evidentiranju pravnog lica02.02.2013.15.04.2021.
1.8.Uputstvo za popunjavanje obrasca PPR-102.02.2013.15.04.2021.
1.9.Obrazac PPR-2 – Prijava promjene o registraciji/ evidentiranju preduzetnika02.02.2013.15.04.2021.
1.10.Uputstvo za popunjavanje obrasca PPR-202.02.2013.15.04.2021.
1.11.Obrazac PPR-3 – Prijava promjene o registraciji/ evidentiranju stranca02.02.2013.15.04.2021.
1.12.Uputstvo za popunjavanje obrasca PPR-302.02.2013.15.04.2021.
1.13.Obrazac PR-1A – Prijava registracije povezanih/ udruženih pravnih lica02.02.2013.15.04.2021.
1.14.Uputstvo za popunjavanje obrasca PR-1A02.02.2013.15.04.2021.
1.15.Obrazac PPR-1A – Prijava promjene o registraciji povezanih/ udruženih pravnih lica02.02.2013.15.04.2021.
1.16.Uputstvo za popunjavanje obrasca PPR-1A02.02.2013.15.04.2021.
2.Pravilnik o registraciji i identifikaciji poreskih obveznika1204/03Preuzmi pdf dokument
2.1.Obrazac PZR-1 – Prijava za registraciju po osnovu obavljanja djelatnosti, sa uputstvom za popunu obrasca PZR-118.12.200306.01.2007.
2.2.Obrazac PZR-2 – Prijava promjena o registraciji, sa uputstvom za popunu obrasca PZR-218.12.200302.04.2010.
2.3.Obrazac-PR – Potvrda o registraciji18.12.200302.04.2010.
2.4.Obrazac-PE – Potvrda o evidentiranju18.12.200302.04.2010.
2.5.Obrazac-PO – Potvrda o odjavi18.12.200302.04.2010.
3.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i identifikaciji poreskih obveznika129/06Preuzmi pdf dokument
    3.1.Obrazac PR-1 – Prijava za registraciju pravnog lica, sa uputstvom za popunjavanje obrasca PR-107.01.2007.02.04.2010.
   3.2.Obrazac PR-2 – Prijava za registraciju preduzetnika, sa uputstvom za popunjavanje obrasca PR-2 za preduzetnike i njihove organizacione jedinice07.01.2007.02.04.2010.
   3.3.Obrazac PR-3 – Prijava za registraciju stranca-fizičkog lica, sa uputstvom za popunjavanje obrasca PR-3 za fizička lica – strance07.01.2007.02.04.2010.
3.4.Obrazac PPR-1 – Prijava promjene o registraciji pravnog lica, sa uputstvom za popunjavanje obrasca PPR-107.01.2007.02.04.2010.
3.5.Obrazac PPR-2 – Prijava promjene o registraciji preduzetnika, sa uputstvom za popunjavanje obrasca PPR-2 i njihove organizacione jedinice07.01.2007.02.04.2010.
3.6.Obrazac PPR-3 – Prijava promjene o registraciji stranca-fizičkog lica, sa uputstvom za popunjavanje obrasca PPR-307.01.2007.02.04.2010.
4.Obrazac 1106-Zahtjev za status malog poreskog obveznika01.01.2008.02.04.2010.
5.Obrazac 1107-Poreska prijasva malog poreskog obveznika01.01.2008.02.04.2010.
6.Pravilnik o registraciji i identifikaciji poreskih obveznika25/10Preuzmi pdf dokument
6.1.Obrazac PR-1 – Prijava za registraciju/ evidentiranje pravnog lica03.04.2010.01.02.2013.
6.2.Obrazac PR-2 – Prijava za registraciju/ evidentiranje preduzetnika03.04.2010.01.02.2013.
6.3.Obrazac PR-3 – Prijava za registraciju/ evidentiranje stranca-fizičkog lica03.04.2010.01.02.2013.
6.4.Obrazac PPR-1 – Prijava promjene o registraciji/ evidentiranju pravnog lica03.04.2010.01.02.2013.
6.5.Obrazac PPR-2 – Prijava promjene o registraciji/ evidentiranju preduzetnika03.04.2010.01.02.2013.
36.6.Obrazac PPR-3 – Prijava promjene o registraciji/ evidentiranju stranca-fizičkog lica03.04.2010.01.02.2013.
6.7.Obrazac-PR – Potvrda o registraciji03.04.2010.01.02.2013.
6.8.Obrazac-PE – Potvrda o evidentiranju03.04.2010.01.02.2013.
6.9.Obrazac-PO – Potvrda o odjavi03.04.2010.01.02.2013.