Порески Календар за Предузетнике

Пореска Управа Републике Српске > Предузетници > Порески Календар за Предузетнике
    Рокови плаћања пореских обавеза
     Рокови подношења пореских пријава
    Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава

 

 

  Рокови плаћања пореских обавеза
  Рокови подношења пореских пријава
Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава

 

 

2023

Јануар

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
29
30
31
1
2
3
4
5Рокови плаћања пореских обавеза
6
7
8
9
10Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
11
12
13
14
15
16Рокови подношења пореских пријава
17
18
19
20Рокови плаћања пореских обавеза
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава

Март

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
27
28
1
2
3
4
5
6Рокови плаћања пореских обавеза
7
8
9
10Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
11
12
13
14
15Рокови подношења пореских пријава
16
17
18
19
20Рокови плаћања пореских обавеза
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
.

Мај

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
28
29
30
1Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
2
3
4
5Рокови плаћања пореских обавеза
6
7
8
9
10Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
11
12
13
14
15Рокови подношења пореских пријава
16
17
18
19
20
21
22Рокови плаћања пореских обавеза
23
24
25
26
27
28
29
30
31Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава

Јул

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
29
30
1
2
3
4
5Рокови плаћања пореских обавеза
6
7
8
9
10Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
11
12
13
14
15
16
17Рокови подношења пореских пријава
18
19
20Рокови плаћања пореских обавеза
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава

Септембар

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
30
31
1
2
3
4
5Рокови плаћања пореских обавеза
6
7
8
9
10
11Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
12
13
14
15Рокови подношења пореских пријава
16
17
18
19
20Рокови плаћања пореских обавеза
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
.

Новембар

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
30
31
1
2
3
4
5
6Рокови плаћања пореских обавеза
7
8
9 10Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
11
12
13
14
15Рокови подношења пореских пријава
16
17
18
19
20Рокови плаћања пореских обавеза
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава

Фебруар

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
30
31
1
2
3
4
5
6Рокови плаћања пореских обавеза
7
8
9
10Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
11
12
13
14
15Рокови подношења пореских пријава
16
17
18
19
20Рокови плаћања пореских обавеза
21
22
23
24
25
26
27
28Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 

Април

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
 
 
 
30
31
1
2
3
4
5Рокови плаћања пореских обавеза
6
7
8
9
10Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
11
12
13
14
15
16
17Рокови подношења пореских пријава
18
19
20Рокови плаћања пореских обавеза
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30
31
 
 
 
 
 

Јун

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
 
30
31
1
2
3
4
5Рокови плаћања пореских обавеза
6
7
8
9
10
11
12Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
13
14
15Рокови подношења пореских пријава
16
17
18
19
20Рокови плаћања пореских обавеза
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Август

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
 
 
 
 
 
 
30
31
1
2
3
4
5
6
7Рокови плаћања пореских обавеза
8
9
10Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
11
12
13
14
15Рокови подношења пореских пријава
16
17
18
19
20
21Рокови плаћања пореских обавеза
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
 
 
 

Октобар

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
 
 
 
 
30
31
1
2Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
3
4
5Рокови плаћања пореских обавеза
6
7
8
9
10Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
11
12
13
14
15
16Рокови подношења пореских пријава
17
18
19
20Рокови плаћања пореских обавеза
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
 
 
 
 
 

Децембар

ПОН УТО СРИ ЧЕТ ПЕТ СУБ НЕД
 
 
29
30
1
2
3
4
5Рокови плаћања пореских обавеза
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15Рокови подношења пореских пријава
16
17
18
19
20Рокови плаћања пореских обавеза
21
22
23
24
25
26
27
28
29Рокови плаћања пореских обавеза и подношења пореских пријава
30
31