Пореска Управа Републике Српске > Предузетници > Прописи о порезу на употребу, држање о ношење добара – подзаконски акти

ПРОПИСИ О ПОРЕЗУ НА УПОТРЕБУ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ДОБАРА

 

Број ПРОПИСИ О ПОРЕЗУ НА УПОТРЕБУ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ДОБАРА Службени гласник У примјени од У примјени до Ћир. Лат.
Важећи прописи о порезу на употребу, држање и ношење добара
1. Упутство за плаћање и подношење пореске пријаве за порез на употребу, држање и ношење добара 11/19 20.02.2019.
Неважећи прописи о порезу на употребу, држање и ношење добара
1. Упутство за подношење пореске пријаве за порез на употребу, држање и ношење добара 89/14 21.10.2014. 07.04.2016.
1.1. Oбрасци пореске пријаве за регистровано оружје 113/03 01.01.2004. 20.10.2014.
2. Упутство за плаћање и подношење пореске пријаве за порез на употребу, држање и ношење добара 25/16 08.04.2016.