Пореска Управа Републике Српске > Предузетници > Прописи о порезу на употребу, држање о ношење добара

ПРОПИСИ О ПОРЕЗУ НА УПОТРЕБУ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ДОБАРА

 

Број ПРОПИСИ О ПОРЕЗУ НА УПОТРЕБУ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ДОБАРА Службени гласник У примјени од У примјени до Ћир. Лат.
Важећи прописи о порезу на употребу, држање и ношење добара
1. Закон о порезу на употребу држање и ношење добара 37/01 11.08.2001.
2. Закону о измјенама Закона о порезу на употребу држање и ношење добара 35/07 11.05.2007.
3. Закону о измјенама Закона о порезу на употребу држање и ношење добара 52/14 27.06.2014.
4. Закону о измјенама Закона о порезу на употребу држање и ношење добара 110/15 07.01.2016.
5. Закону о измјенама Закона о порезу на употребу држање и ношење добара 44/16 03.06.2016.
5.1. Закону о измјенама Закона о порезу на употребу држање и ношење добара 66/18 25.07.2018.
Неважећи прописи о порезу на употребу, држање и ношење добара