ПЦ Требинје – прописи о таксама – подзаконски акти

Пореска Управа Републике Српске > Предузетници > Прописи о таксама – подзаконски акти > ПЦ Требинје – прописи о таксама – подзаконски акти

ПРОПИСИ О ТАКСАМА

 

1.Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник Града Бијељина“)6/1206.04.2012.

1.Одлука о о висини паушалног износа боравишне таксе за угоститеље који пружају услуге смјештајау кући за одмор,апартману и соби за изнајмљивање(„Службени гласник општине Власеница“)3/1601.04.2016.

Број ПРОПИСИ О ПОРЕЗУ НА НЕПОКРЕТНОСТИ Службени гласник У примјени од У примјени до Ћир. Лат.
Важећи прописи о таксама
  Б) КОМУНАЛНА ТАКСА
  Одлуке о комуналним таксама
  ПЦ Требиње
1. Одлука о комуналним таксама града Требиње („Службени гласник општине Требиње“) 4/20 31.07.2020.
2. Одлука о комуналним таксама општине Источни Мостар („Службени гласник општине Источни Мостар“) 3/12 04.07.2012
3. Одлука о комуналним таксама општине Берковићи („Службени гласник општине Берковићи“) 1/14 01.01.2014.
3.1. Одлука о измјени и допуни Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Берковићи“) 3/14 30.12.2014.
3.2. Одлука о измјени и допуни Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Берковићи“) 4/16 30.12.2016.
3.3. Одлука о измјени и допуни Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Берковићи“)
4. Одлука о комуналним таксама општине Билећа („Службени гласник општине Билећа“) 5/12 19.06.2012.
4.1. Одлука о измјенама и допунама одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Билећа“) 3/16 28.03.2016.
4.2. Одлука о измјенама и допунама одлуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Билећа“) 3/18 10.05.2018.
5. Одлука о комуналним таксама општине Фоча („Службени гласник општине Фоча“) 5/12 08.07.2012.
5.1. Одлука о измјени Одкуке о комуналним таксама („Службени гласник општине Фоча“) 5/13 11.05.2013.
5.2. Одлука о измјени и допуни одлуке о комуналним таксама Општине Фоча („Службени гласник општине Фоча“) 8/18 28.07.2018.
6. Одлука о комуналним таксама општине Гацко („Службени гласник општине Гацко“) 2/13 12.03.2013.
6.1. Одлука оизмјенама и допунама Одлукње о комуналним таксама („Службени гласник општине Гацко“) 5/13 11.10.2013.
7. Одлука о комуналним таксама општине Љубиње („Службени гласник општине Љубиње“) 3/13 01.04.2014.
8. Одлука о комуналним таксама општине Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“) 4/12 26.06.2012.
9. Одлука о комуналним таксама општине Рогатица („Службени гласник општине Рогатица“) 8/13 01.01.2014.
9.1. Одлука о измјени Одлуке о комуналним таксама општине Рогатица („Службени гласник општине Рогатица“) 13/14 25.12.2014.
10. Одлука о комуналним таксама општине Ново Горажде („Службени гласник општине Ново Горажде“) 4/17 28.04.2017
  В) БОРАВИШНА ТАКСА
1. Правилник о облику и садржају извјештаја о броју корисника услуга смјештаја и износу наплаћене боравишне таксе 49/06 07.06.2006. 18.02.2019
2. Правилник о облику и садржају пријаве о износу обрачунатог паушалног износа боравишне таке 24/16 05.04.2016.
3. Правилник о облику и садржају извјештаја о броју корисника услуга смјештаја и износу наплаћене боравишне таксе 11/19 19.02.2019.
  Одлуке о боравишним таксама
  ПЦ Tребиње
1. Одлука o висини боравишне таксе која се плаћа на подручју општине Невесиње (Службени гласник општине Невесиње) 1/16 03.03.2016
2. Одлука o висини боравишне таксе која се плаћа на подручју општине Фоча (Службени гласник општине Фоча) 6/15 06.06.2015.
2.1. Одлука о допунама Одлуке о боравишној такси Општине Фоча (Службени гласник општине Фоча) 8/16 19.06.2016.
3. Одлука o висини боравишне таксе која се плаћа на подручју општине Гацко (Службени гласник општине Гацко) 2/17 16.05.2017.
4. Одлука o висини боравишне таксе Општине Рогатица (Службени гласник општине Рогатица) 2/16 10.03.2016.
5.
6. Одлука о одређивању паушалног износа бравишне таксе на годишњем нивоу – Град Требиње (Службени гласник Града Требиња) 3/16 07.04.2016.
7. Одлука о измјенама Одлуке о висини боравишне таксе – Град Требиње (Службени гласник Града Требиња) 2/19 19.03.2019.